Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning av skönlitterär läsförståelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning av skönlitterär läsförståelse"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning av skönlitterär läsförståelse
Hur arbetar lärare i grundskolans mellanår med skönlitterär läsförståelse ? Hur gestaltas bedömningspraktiken kring detta?

2 Varför skönlitterär läsförståelse?
Olika texter läses på olika sätt: Faktatexter Tidningsartiklar Reklamannonser Instruktioner, manualer Skönlitteratur Multimodala texter

3 Skönlitterär läsning i grundskolans mellanår i kursplanen (Lgr 11)
Centralt innehåll: Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. (Lgr 11)

4 Att läsa skönlitteratur handlar ofta om personliga upplevelser, tolkningar och reflektioner om människors livsvillkor och livet i största allmänhet.

5 ”Läsningen av ett särskilt verk vid en särskild tidpunkt av en särskild läsare kommer att vara en högst komplex process”(Rosenblatt 2002) Något sker alltså i mötet mellan den skönlitterära texten och läsaren. Hur bedömer lärare detta?

6 Det finns således en komplexitet vad gäller bedömning av skönlitterär läsförståelse och det är denna komplexitet jag vill lyfta i och med mitt avhandlingsprojekt.

7 Hur då? Hur då?

8 Aktiviteter Vad är det för aktiviteter som förekommer i klassrummet då litteraturundervisning äger rum? Tystläsning Boksamtal Högläsning av gemensam bok

9 Bedömning Hur bedömer lärarna elevernas skönlitterära läsförståelse?
Hur resonerar lärarna i fråga om vad som ska bedömas?

10 Fältstudier Observationer Intervjuer/samtal med lärare


Ladda ner ppt "Bedömning av skönlitterär läsförståelse"

Liknande presentationer


Google-annonser