Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografi ht. 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografi ht. 2013."— Presentationens avskrift:

1 Geografi ht. 2013

2 Breddgrad Kallas också för latituder eller parallellcirklar
Den längsta breddgraden är ekvatorn Ekvatorn ligger på breddgraden noll När man bestämmer breddgrad måste man ha koll på om den ligger norr (N) eller söder (S) om ekvatorn.

3 Längdgrad Kallas också för longituder
Längdgraderna går från pol till pol Längdgraden noll går genom Greenwich i London och kallas för nollmeridianen. När man bestämmer längdgraden måste man ha koll på om den ligger öster eller väster om London

4 Tidszoner Jorden är indelad i 24 tidszoner
För att bestämma tid utgår man från nollmeridianen (längdgrad – London, Greenwich) Den tiden som man utgår från kallas UT – universal time Om klockan är i London är den i tidszonen precis öster om UT Om klockan är i London är den i tidszonen precis väster om UT

5 Olika typer av kartor Det finns många olika typer av kartor
Alla kartor avbildar en viss del av jordytan Skalan kan vara olika på olika kartor Man måste vara kritisk när man studerar kartan - man måste se efter vilket år kartan är ifrån - nya vägar och bostadsområden kan ha byggts, eller ha tagits bort

6 Topografiska kartor Avbildar terrängen
Man kan också se om landskapet är platt eller kuperat Höjdskillnader avbildas med nivåkurvor Visar skog, öppen mark, broar, städer, samhällen, sjöar och vattendrag

7

8 Tematiska kartor Visar ett speciellt tema: Temperatur Nederbörd
Befolkning Produktion Religion Språk Klimatområden

9

10 GIS GIS betyder geografiskt informationssystem
GIS är ett system där man med hjälp av datorer samlar in och arbetar med information. GIS är kartor, tabeller och register som man lagrar och använder i datorer. Med hjälp av GIS kan man kombinera data med en karta för att få fram en tydlig bild av det som undersöks T.ex. kan ett företag med hjälp av GIS göra en karta som visar på hur många som bor i närområdet. Google Earth ett exempel på GIS

11 Kartprojektioner Kartprojektioner är olika metoder för att avbilda jorden på en plan karta Eftersom jorden är rund blir det inte helt perfekt Vill man ha en riktig bild av jorden är det bara jordgloben som duger Två exempel på kartprojektioner är: Cylinderprojektionen – Mercators projektion och: Konprojektionen – Mollweides projektion

12 Mercators projektion – cylinderprojektion
Ofta världskartor och sjökort Jordgloben avbildas på en cylinder som sedan klipps upp och plattas ut

13 Mollweides projektion -
Är ytriktig och återger hela jorden i en oval kartbild Konprojektion Världskartor


Ladda ner ppt "Geografi ht. 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser