Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CITATTEKNIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CITATTEKNIK."— Presentationens avskrift:

1 CITATTEKNIK

2 VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? Du måste behärska detta på universitetet.
Det är ett källkritiskt måste! Annars kan vem som helst ljuga om vad som helst utan att någon kan kontrollera det. Kolla t.ex. upp hur historikern Herman Lindqvist har sågats av massor av kollegor på grund av bristande källkritik och källhänvisning. Han är Sveriges mest kända historiker, men många menar att han ljuger och hittar på i sina böcker.

3 CITATTEKNIK När man citerar ur en text är det viktigt att man på ett korrekt sätt kan berätta för läsaren vilken text det handlar om. Titel, författare, tidpunkt och utgivare behövs i alla källhänvisningar. Olika källor kräver olika sorters källhänvisningar: tidningar, böcker, filmer etc.

4 CITATTEKNIK Det finns olika system för att hänvisa till en källa: Oxford, Harvard, MLA etc. Vi kommer att arbeta med källhänvisning via FOTNOTER, vilket främst påminner om Oxfordsystemet.

5 CITATTEKNIK När du citerar något skall den citerade texten alltid omges av citationstecken: ”Precis som här”. !!! Det citerade MÅSTE överensstämma med originalet till minsta detalj. På högskola och universitet är detta något som betraktas som mycket viktigt och allvarligt. !!!

6 CITATTEKNIK Det är din skyldighet som författare att visa läsaren varifrån du hämtat all din fakta. På så vis kan läsaren slå upp din källa och undersöka om du verkligen har tolkat rätt och använt din källa korrekt. Läsaren kan studera TROVÄRDIGHETEN i det du skriver.

7 WIKIPEDIA OM KÄLLHÄNVISNINGAR
C3%A4llh%C3%A4nvisningar

8 FOTNOTER Du infogar en fotnot efter varje citat.
Du infogar också en fotnot så fort du berättar något som du hämtat ur en källa, även om du inte direkt citerar (refererar). Fotnoten är din KÄLLHÄNVISNING Fotnoten gör att läsaren vet exakt varifrån du hämtat det du påstår i din text. Du kan därmed granskas källkritiskt.

9 FOTNOTER Det viktiga med fotnoter är att det lätt ska gå att hitta igen uppgifterna.

10 FOTNOTER Man infogar en fotnot på lite olika sätt i Word och Pages.
Guide för Word: McsN6Xc Guide för Pages: GBKUvM

11 NÄR INFOGA EN FOTNOT? Infoga fotnot efter ett citat:
”Pär Lagerkvist var en mångsidig författare. Han skrev både dramatik, poesi och prosa” Infoga fotnot efter att du hämtat information från en källa, även om du skrivit om informationen med egna ord (refererat): Pär Lagerkvist skrev inte bara romaner, han skrev också teaterpjäser och dikter.

12 REFERENSER När du har infogat en fotnot ska du sedan ange vilken källa du hämtat informationen ifrån. Detta gör du oftast längst ner på sidan (programmet gör detta automatiskt). Denna information kallas för en REFERENS

13 REFERENSER Föreställ dig att din läsare ska hämta den bok eller den tidning som du har refererat till. Läsaren letar då efter en TRYCKSAK. Trycksakens namn skall alltid kursiveras i din referens.

14 REFERENSER BOK MED EN FÖRFATTARE: Inkludera följande: författarens förnamn och efternamn, titel, förlagsort (ej tryckort!), utgivningsår. Ex: Joakim Pirinen, Den svenska apan (Stockholm 2001), s. 34

15 REFERENSER TIDNINGSARTIKEL: Inkludera: författare, artikelns titel (inom citationstecken), tidningens namn och artikelns datum. Ex: Jessica Reaves, ”A weighty issue. Ever-fatter kids. Interview with James Rosen”, Time

16 REFERENSER TIDNINGSARTIKEL PÅ WEBBEN:
Inkludera: Samma uppgifter som för en tryckt tidskriftsartikel (se ovan) och URL samt åtkomstdatum som sätts inom parantes. Exempel: Jessica Reaves, ”A weighty issue. Ever-fatter kids. Interview with James Rosen”, Time ,102443,00.html (Hämtad )

17 REFERENSER WEBBSIDOR/INTERNETKÄLLOR: Inkludera: författarens namn, dokumentets eller sidans titel, webbplatsens titel, fullständig URL-adress, samt datum då du hämtade informationen på nätet. Exempel: Skolverket, ”Flickor bättre än pojkar i provet i svenska”, analys/statistik/2.4290/2.4442/flickor-battre-an- pojkar-i-provet-i-svenska (Hämtad )

18 REFERENSER BLOGGINLÄGG: Exempel:
Inkludera: Författare, artikelnamn, titel på bloggen, datum, URL, hämtningsdatum. Exempel: Carl Bildt, ”Lördag med diverse”, Alla dessa dagar (Hämtad )

19 REFERENSER Om du refererar till samma källa flera gånger i rad behöver du inte skriva hela referensen varje gång. Om din referens är precis densamma som i fotnoten innan skriver du: Ibid. Detta betyder ungefär ”samma plats” Detta gäller bara om du hänvisar till exakt samma sida/websida som i noten innan!

20 ÖVNING 1 Ta en av böckerna som finns i klassrummet. Citera en mening på s. 32. Infoga en fotnot efter citatet. Skriv en korrekt referens. Låt en klasskamrat kolla upp sitt citat och se om han/hon kan hitta källan snabbt.

21 ÖVNING 2 Hitta en tidningsartikel på nätet. Skriv en mening där du REFERERAR till fakta i artikeln (OBS. Ej citat!) Infoga en fotnot efter informationen. Skriv en korrekt referens.

22 EXTRAKURS Allting i ditt citat ska vara EXAKT likadant som i originaltexten som du citerar. Ibland vill du ändå göra ändringar i citatet. Det är då viktigt att du visar läsaren vilka ändringar du gjort. Det finns därför ett slags kodspråk.

23 EXTRAKURS Om du vill citera två textavsnitt, men inte det som står mellan dem, skriver du så här: ”Den 30 september 1949 föds poeten och barnläkaren Flora Brovina i Kosovo […] 1999 kidnappas hon av serbisk militär” Hakparantesen betyder att det är du som gjort något i citatet. Punkterna betyder att du tagit bort en del text.

24 EXTRAKURS Om man vill betona ett ord i citatet brukar man kursivera det. Då behöver man berätta för läsaren att man ändrat: ”Den 14 maj 1868 föds Magnus Hirschfeldt, som i Berlin 1897 bildar en sammanslutning för att avkriminalisera [min kursivering] homosexualitet.” Hakparantesen betyder att du ger dig in i citatet och ändrar något.

25 EXTRAKURS Ibland har författaren som du citerar kanske stavat fel. Du får då INTE korrigera detta stavfel – allting skall vara exakt. Däremot kan du visa läsaren att du uppfattat att det finns ett stavfel, och meddela att det inte är du som begått felet. Då skriver du: ”Vid femton års ålder började hon spela med ett is hockey lag [sic!] där hon var målvakt.”


Ladda ner ppt "CITATTEKNIK."

Liknande presentationer


Google-annonser