Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppstartsmöte Nytt Landsbygdsprogram Vad händer nu? Sid 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppstartsmöte Nytt Landsbygdsprogram Vad händer nu? Sid 1."— Presentationens avskrift:

1 Uppstartsmöte Nytt Landsbygdsprogram Vad händer nu? Sid 1

2 Regeringsuppdraget  Gör nulägesanalys med landsbygden i fokus  Utarbeta länsvisa SWOT-analyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram  Klart till 30/6 och 15/9  I nulägesanalysen ska regionala utvecklingsstrategier och andra regionalt framtagna program beaktas 2

3 Uppdraget  Ett partnerskap ska involveras i arbetet bestående av representanter från näringsliv, ideell och offentlig sektor samt aktörer från de andra fonderna  Arbetet ska samordnas med övriga fonders motsvarande arbete  Nästa steg är framtagandet av regionala genomförandestrategier för landsbygdsprogrammet (och fiskeprogrammet?) Mycket kommer att hända i höst – häng med! 3

4 Hur hänger allt ihop?  EU 2020-mål, smart och hållbar tillväxt för alla  Gemensamt strategiskt ramverk på EU-nivå  Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF  Europeiska Socialfonden, ESF  Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, EJFLU  Europeiska Havs- och Fiskerifonden, EHFF = Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI Arbetet mellan fonderna ska samordnas mer 4

5 Hur hänger allt ihop?  En fondgemensam Partnerskapsöverenskom- melse ska tas fram i alla EU-länder, PÖ  PÖ:n ska innehålla åtaganden för hur unionens mål ska uppnås  Nationella program för de olika fonderna tas fram under året  Regionala strategier utarbetas. För Landsbygdsprogrammet innebär det länsvisa genomförandestrategier 5

6 Vad händer nu i länet?  Nulägesanalysen är första steget  Under hösten ska vår strategi för länets landsbygdsutveckling tas fram i samverkan med partnerskapet  Den kommande strategin ska vara betydligt tydligare än nuvarande i hur vi vill prioritera i länet under kommande programperiod  Ännu oklart hur det blir med Leader (CLLD) och Fiskefonden 6


Ladda ner ppt "Uppstartsmöte Nytt Landsbygdsprogram Vad händer nu? Sid 1."

Liknande presentationer


Google-annonser