Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsteori MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsteori MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsteori MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET
ORGANISATIONSSTRUKTUR Emma Gustafsson, Emilie Sjöstedt, Joel Sköld och Sarah Wingård

2 BEGREPP MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Mål – vad man vill uppnå
Strategier – hur målet skall nås Effektivitet – hur väl målet uppfylls

3 MÅL Målhierarki Syfte Vision Huvudmål Delmål
MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET MÅL Syfte Vision Huvudmål Delmål Målhierarki

4 Dimensioner MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Tidshorisont Kortsiktigt
Långsiktigt Kontinuitet Löpande

5 Reella och symboliska mål
MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Reella och symboliska mål Reella Påverka beteende hos anställda Tydliggöra organisationens syfte och arbete för omvärlden Symboliska Omvärldens uppfattning

6 Mål och effektivitet P krävs för E E krävs ej för P
MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Mål och effektivitet Effektivitet Produktivitet Att göra rätt saker Att göra saker rätt P krävs för E E krävs ej för P

7 Strategi vägen mot målet
MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Strategi vägen mot målet Resursbaserade strategier SWOT-analys Generiska strategier Kostnadsledare Differentiering Fokusering

8 Strategi MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Studie av Miles och Snow
Uppfinnare - prospectors Analytiker - analyzers Försvarare - defenders Eftersläntrare - reactors

9 Varför mål och strategier?
MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Varför mål och strategier? Formella och informella mål går oftast hand i hand men när de skiljer sig åt skapas problem, målkonflikt. Målförskjutning En annan typ av målförskjutning Ytterligare typ av målförskjutning

10 The economic man MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET
Handlar alltid rationellt

11 Vad är organisationsstruktur?
Grund i organisationen Organisationsschema Skriftliga regler Bestämmelser Befattningsbeskrivningar

12 Yttre påverkan på struktur
ORGANISATIONSSTRUKTUR Yttre påverkan på struktur Sociala system påverkar strukturen Makt och ledning inte alltid enligt struktur

13 Syftet ORGANISATIONSSTRUKTUR Påverka beteendet Fokus Koordinering
Stabilitet

14 Organisationsdesign ORGANISATIONSSTRUKTUR
Vilka uppgifter måste vi lösa för att förverkliga målen? Hur ska uppgifterna fördelas? Hur ska uppgifterna samordnas? Hur ska befogenheter att fatta beslut fördelas i organisationen?

15 Organisationsschema H I E STAB R L A I N K J E ORGANISATIONSSTRUKTUR
VD Ekonomi Region Avdelning STAB L I N J E

16 Arbetsindelning- FOKUS
ORGANISATIONSSTRUKTUR Arbetsindelning- FOKUS Individnivå Breda/ smala uppgifter Spetskompetens Motivation Gruppnivå Funktionsbaserad Marknadsbaserad Matrisstruktur

17 Arbetsindelning – FOKUS
ORGANISATIONSSTRUKTUR Arbetsindelning – FOKUS Funktionsbaserad Marknadsbaserad Ledning Ledning Inköp Produktion Service Försäljning Privata K Företags K Utlands K Interna K Samma uppgift= samma grupp Samma befattning= samma grupp Samma målgrupp= samma grupp Samma område= samma grupp Bild 7: egen Bild 8: egen

18 Arbetsindelning- FOKUS
ORGANISATIONSSTRUKTUR Arbetsindelning- FOKUS Matrisstruktur Kombinera marknads- och funktionsindelning Utgår från arbetsgrupper och nya arbetsuppgifter för varje projekt Delar knappa resurser Svårt att fungera i praktiken Ledning Privata K Företags K Utlands K Mäklare Ledning Ekonomi Backoffice Frontoffice Försäljning

19 Koordinering ORGANISATIONSSTRUKTUR Ömsesidig och automatisk anpassning
Formell hierarki Formella regler, rutiner och procedurer Kravspecifikationer på resultat Kunskap om andras agerande Normer istället för regler Gemensam information mellan grupper

20 DECENTRALISERING VS. CENTRALISERING STABILITET
ORGANISATIONSSTRUKTUR DECENTRALISERING VS. CENTRALISERING STABILITET VD viktiga beslut Anställda viktiga beslut Centralisering Decentralisering

21 Matcha ledningens och medlemmarnas mål
ORGANISATIONSSTRUKTUR Matcha ledningens och medlemmarnas mål Rekrytering Socialisation Disciplinering Kontroll

22 ORGANISATIONSSTRUKTUR
Fysisk struktur Geografisk Utsida Insida

23 Strukturella konfigurationer
ORGANISATIONSSTRUKTUR Strukturella konfigurationer Fem huvuddelar Operativ kärna Mellanchefer Strategisk ledning Teknostruktur Servicestruktur

24 Olika konfigurationer
ORGANISATIONSSTRUKTUR Olika konfigurationer Entreprenörorganisationen Maskinbyråkratin Professionella byråkratin Innovativa organisationen Divisionaliserade organisationen

25 Påverkan på struktur ORGANISATIONSSTRUKTUR Strategi Storlek Uppgifter
Teknik IT


Ladda ner ppt "Organisationsteori MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET"

Liknande presentationer


Google-annonser