Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort presentation av Kustbevakningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort presentation av Kustbevakningen"— Presentationens avskrift:

1

2 Kort presentation av Kustbevakningen
Kustbevakningens resurser i Södra regionen Kustbevakningens ledningsorganisation Kustbevakningens ansvarsområde

3 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation
4 regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i Härnösand Stockholm Karlskrona Göteborg Central ledning i Karlskrona Södra regionen 6 stationer 4 miljöskyddsfartyg Regionalt miljöskyddsförråd i Karlskrona Kustbevakningen är indelad i 4 regioner: Nord, Ost, Syd och Väst. I varje region finns en ständigt bemannad ledningscentral. Flyget bildar en egen region med flygkuststation på Skavsta och med flygledning placerad i Karlskrona. Kustbevakningens generaldirektör och den centrala ledningen (myndighetens ledning) är placerad i Karlskrona.

4 Ledningsorganisation Södra regionen.
Ledningscentral i Karlskrona bemannad dygnet runt. 2 miljöskyddsfartyg i gång dygnet runt, året runt. Jourhavande med beredskap dygnet, blir Räddningsledare vid ev utsläpp. Bildar stab på regionledningen. Bildar ev basplats stab (närmsta hamn) för tömning/sanering av fartyg, byte av personal o dyl. Miljöskyddsförråd i Karlskrona med miljöskyddsmateriel, länsor, strandbekämpare o dyl, 2 servicetekniker i tjänst dagtid, övrig tid via ledningscentralen.

5

6

7 Kabin 3 identiska operatörsplatser, ger stor flexibilitet. Alla kan göra allting. 2 observationsplatser med stora fönster. 1 bårplats. Utöver normalbesättning 2+2, finns det plats för 7 passagerare. 3:e operatörsplatsen kan även uttnytjas av ev. observatörer, räddningsledare, osc mfl. samt för internutbildning. Trådlösa headset. ”Rest area” med fyra platser, Kylskåp, micro och pentry. Toalett Sittplatser cockpit: 2 piloter (finns även 1 jumpseat) Sittplatser Kabin: 4 ”rest area” + 3 operatörsplatser + 2 observatörsplatser (finns även 1 flygvärdinnestol)

8 övervakningsflygningar
Exempel på övervakningsflygningar Skavsta Avser normal övervakningsflygning, denna typ av flygning ger god beredskap att agera med bibehållen uthållighet även i slutet på den tänkta flygningen. Ger även möjlighet att ha alternativflygplatser långt från Skavsta. Miljö/fiskeövervakning 3,5 tim

9

10 Miljöskyddsfartyg under upphandling

11 Dykeriorganisation 20 st räddningsdykare, placerade i Kalmar, Karlskrona, Simrishamn och Helsingborg. Kustbevakningen utför en rad olika uppgifter på uppdrag av t.ex. andra myndigheter. Exempel på uppdrag: - bottenbesiktningar för Sjöfartsverket - sökning efter försvunna personer och föremål för Polisen - sökning av dumpat smuggelgods för Tullen etc. - flygobservation , t.ex. filmning av alger för länsstyrelser o. högskolor - flygfotografering för Tull och Polis i samband med utredningar och spaningsarbete - flygfotografering av fasta fiskeredskap för länsstyrelser - internationella utbildningar i samarbete med Räddningsverket

12 Räddningsdykare KBV Vatten dykning till 40 m, Rökdykning, vattendykning med hjälm till 60 m, kemdykning.

13 Kustbevakningens ansvar enligt LSO.
Kustbevakningen ansvarar för räddningstjänsten till sjöss när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta. Geografiskt omfattar ansvaret Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Vattendrag, kanaler, hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren ingår ej.

14

15 Så här kan det se ut om KBV inte lyckas ta upp oljan till sjöss.


Ladda ner ppt "Kort presentation av Kustbevakningen"

Liknande presentationer


Google-annonser