Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla

2 Ventilations funktioner
Tillföra frisk och föra bort förorenad luft Medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden Skapa ett undertryck inomhus I vissa fall värma eller kyla

3 Önskad luftströmning i en bostad
Via uteluftsventiler i fasaden (eller tillförs via tilluftsdoner) i sovrum och vardagsrum Luften sugs ut i köket och badrummet På så sätt förhindras lukt och fukt från att sprida från köket eller badrummet ut i lägenheten

4 Benämningar på luftflöden

5

6 Minikrav på luftflöde BBR Arbetsmiljöverket 0,35 l/s per m2 golvarea
7 l/s och person + BBR Warning – Look out for the units here and in other handbooks…

7 Olika typer av ventilationssystemer

8 Luftboken

9 Luftboken

10 S-systemet (Självdrag)
Source: Luftboken (2013) Note: Sensitive to wind! ”Den termiska kraften eller skorstenseffekten åstadkoms av temperaturskillnader (eller egentligen densitetsskillnader) mellan utom- och inomhusluften.”

11 F-systemet (Frånluftsventilation) Fläktförstärkt självdrag, FFS-system
Source: Luftboken (2013) 1930’s

12 Till- och frånluft systemer
Source: Luftboken (2013) CAV, VAV, Behovstyrd (Demand Controlled Ventilation) utan värmeåtervinning  FT-system med värmeåtervinning  FTX-system

13 Frånluftssystem med värmepump
Frånluftsvärmepump Frånluftssystem med värmepump

14 FTX-VP Wikipedia – Passive House FT-VP is also possible

15 Sammanfattning av ventilationssystemer
Självdrag, S-system Frånluft, F-system Till- och frånluft utan värmeåtervinning, FT-system Till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX-system Fläktförstärkt självdrag, FFS-system Frånluftsvärmepump, FVP-system (alt. FTXVP, FTVP) CAV – constant airflow ventilation VAV – variable airflow ventilation DCV – Demand Controlled Ventilation Behovsstyrd Ventilation

16 Air Handling Units

17

18 Filters

19 Värmeåtervinning 85% (80%) 50-55% (50%) 50-60% (70%)

20 SFP – Specific Fan Power
VVS Boken BBR 2012

21 Humidity Control

22 TRNSYS Type334 Air Handling Unit

23 IDA ICE – Standard AHU

24 Projektering av VVS-system
Kanalsystemer Värför symmetriskt kanalsystem??? Fläktar & Fläktdiagram = Turbomaskiner Rörförluster = Strömningslära Tables 2.12 and 2.13 – Typical Pressure Drops within components Lättare att injustera! Reklam Projektering av VVS-system

25 Kapitel 3 är enbart 20 sidor!
Kort bensträckare Kapitel 3 är enbart 20 sidor!

26 Kapitel 3 - Komfortkyla

27 Byggnads- och installationstekniska faktorer som påverka kylbehovet
Solintrålning (som beror på) Fönsterstorlek Fönsterorientering Fönsters energitekniska egenskaper Solskydd (yttre, mellanliggande, inre) Ventilation Ventilationsflöde Tilluftstemperatur Drifttid Värmelagringsförmåga (som beror på) Stomtyp Ytskikt Möbler och inredning Handberäkningar utan hänsyn till värmelagring kan kraftigt överskatta det verkliga kylbehovet => Datorprogram Bostäder – undersöks hur hög övertemperaturen blir och hur ofta (next slide)

28 Önskade Innetemperaturen
Internt värmetillskott: Belysning, Apparater, Personvärme Krav på komfort 26C Socialstyrelse, Arbetsmiljöverket

29 Distribution av kyla Luftburen (CAV, VAV) Kylbafflar Kylpaneler
Fläktkylkonvektorer (fancoil) Vattenkylda bjälklag

30 Produktion av Kyla Kylmaskin – Compressor Driven Heat Pump
Fjärrkyla – District Cooling Frikyla – Free Cooling Evaporativ kyla Sorptiv kyla Snökyla

31 Frikyla – Free Cooling Kräver enbart el till pumpar och fläktar
får grattis kyla från omgivningen Nattkyla Kylning med uteluft Borrhålslager Grundvatten eller sjövatten

32 Evaporativ Kyla Befukta luft

33 Sorptiv Kyla Luftbehandlingsaggregatet använder värme för att kyla
1T – Torkning (roterande vvx) 2T – Torr Kylning (vvx korsströms) 3T – Befuktning 1F – Befuktning 2F – Torr värmning (vvx korsströms) 3F – Torr värmning FJV 4F – Befuktning (roterande vvx) Inga köldmedeler eller elkrävande kompressorer

34 Snökyla


Ladda ner ppt "Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla"

Liknande presentationer


Google-annonser