Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visualisering och ritningsframställning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visualisering och ritningsframställning"— Presentationens avskrift:

1 Visualisering och ritningsframställning
Undervisningsmaterialet är utvecklat med stöd av Byggrådet

2 Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt

3 Ritblanketter

4 Halvskala

5 Ramar, marger, skär-,centrerings-och vikmärken

6 Namnruta

7 Skalstock

8 Norrpil

9 Lokaliseringsfigur

10 Ändringar och revideringar

11 Hur ser det ut i revit?

12 Modellgenererade ritningar
Fasad Plan Sektion Detaljer Uppställningar/elevationer

13 Skala Exempel på andra skalor: 1:5000 1:2000 1:200 1:10 1:5 1:1

14 Symbollinjer (teoretiska linjer) Materiallinjer (fysiska byggdelar)
Nr Linjebredd 0,13 mm 0,18 mm 0,25 mm 0,35 mm 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,4 mm Linjer Linjetyper: Symbollinjer (teoretiska linjer) Materiallinjer (fysiska byggdelar) Hjälplinjer Linjekaraktärer: Heldragen Streckad Punktstreckad Dubbelpunktstreckad Prickad

15 Symbollinjer Systemlinje Centrumlinje Skraffering

16 För Revit fungerar generellt ISOCPEUR bättre
Text Texthöjder: 2,5 mm 3,5 mm 5 mm 7 mm 10 mm 14 mm 20 mm Teckensnitt ISO 3098/1 För Revit fungerar generellt ISOCPEUR bättre OBS! Läsbart i halvskala

17 Bygg Maskin Måttsättning Kedjemåttsättning Pilmåttsättning
Baslinjemåttsättning Bygg Maskin

18 Namngivning av ritningar
Enligt SS och Bygghandlingar 90 Projektör A – Arkitekt E – Elprojektör G – Geotekniker I – Inredningsarkitekt K- Byggnadskonstruktör L – Landskapsarkitekt M – Markprojektör R – VA-projektör S – Styr och övervakning V – VVS-projektör W – VS-projektör Kod för innehåll 0 Sammansatt ritning 1 Plan 2 Sektion 3 Fasad 4 Uppställning 5 Förteckning 6 Detalj 7 Samordning 8 Schema Exempel ritningar Fasad A Grundplan K Exempel 3D-volym A-40-V-000 K-20-V-101

19 Ritningar i revit

20 Modellbaserad mängdavtagning (mängdning)
Mängd per objekt eller material Som underlag för kalkyl Hur påverkar en ändring det slutgiltiga antalet dörrar, fönster, m2 eller pris? För K – pålkoordinater Egenkontroll

21 Mängdavtagning i revit

22 Visualiseringar Dockums, Malmö

23 Visualiseringar MAX IV, Lund Kuggen, Göteborg

24 Visualiseringar Niagara, Malmö

25 Enklare visualisering för kommunikation/samordning
Överdäckning Centralstation, Stockholm


Ladda ner ppt "Visualisering och ritningsframställning"

Liknande presentationer


Google-annonser