Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROGNOS hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROGNOS hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."— Presentationens avskrift:

1 PROGNOS hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

2 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Efterfrågan blev bättre än väntatEfterfrågan blev sämre än väntat Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling

3 Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Gävleborgs län, våren 2007 – hösten 2014

4 Vad tror branscherna i länet om framtiden? Efterfrågeutveckling Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

5 Produktionsutrymme och brist på arbetskraft inom Gävleborgs näringsliv 15 procent kan inte klara en ökad efterfrågan utan nyrekrytering … (näst lägst andel i landet) Uppemot en fjärdedel av företagen har upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret.. … men 6 procent kan öka produktionen mer än 30 procent med nuvarande personalstyrka … men en dryg femtedel har inte haft några rekryteringsbehov (tredje högsta andelen i landet) Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

6 Vilka yrken i länet är svårrekryterade och … Källa: Arbetsförmedlingen

7 … inom vilka yrken finns många sökande Källa: Arbetsförmedlingen

8 Bristyrken 8 av 10 bristyrken kräver minst en 3-årig eftergymnasial utbildning Inskrivna arbetslösa med eftergymnasial utbildning utgör 6,2 procent av den registerbaserade arbetskraften Färre än 200 arbetslösa inom tio bristyrken Länet har landet lägsta andel högutbildade*, 17,3 procent, (Stockholms län den högsta 32,5 procent) Överskottsyrken De flesta överskottsyrken har lägre utbildningskrav Inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning utgör 26,3 procent, med gymnasial utbildning 8,9 procent av den registerbaserade arbetskraften Cirka 4 000 arbetslösa inom tio överskotts yrken Länet har landet tredje högsta andel lågutbildade** Källa: Arbetsförmedlingen Varför är det så? *Andel av befolkningen 25-64 år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning **Andel av befolkningen 25-64 år med förgymnasial utbildning kortare än 9 år eller förgymnasial utbildning, 9 (10) år

9 Arbetslöshetens sammansättning, en utmaning för Gävleborg Inskrivna arbetslösa 16-64 år i utsatta grupper* och övriga inskrivna arbetslösa, januari 2004 – oktober 2014 *förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, äldre 55 – 64 år, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Källa: Arbetsförmedlingen

10 Jobbchanser Gävleborgs län för utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa 16-64 år, januari 2004 - oktober 2014

11 Vad sade arbetsgivarna i näringslivet? Senaste halvåret något sämre än väntat Något svagare förväntningsläge än normalt inför det kommande halvåret Ökad brist på arbetskraft inom näringslivet, fortsatt hög brist inom offentliga tjänster

12 Hur ser arbetsförmedlingen på 2015? Sysselsättningen nära nog oförändrad 2015 Likaså arbetslösheten Men arbetslöshetens sammansättning förändras De som har svårast att få jobb blir allt fler

13 Sysselsatt dagbefolkning 16 – 64 år förändring i procent, kvartal 4 2014 till kvartal 4 2015 (prognos) Källa: Arbetsförmedlingen

14 Inskrivna arbetslösa i slutet av 2015 (prognos) som andel av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år Källa: Arbetsförmedlingen


Ladda ner ppt "PROGNOS hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."

Liknande presentationer


Google-annonser