Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLUTSATS Kvalitetsregistren innehåller generellt relevanta basuppgifter avseende patient, behandling och resultat. Om en specifik frågeställning inkluderas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLUTSATS Kvalitetsregistren innehåller generellt relevanta basuppgifter avseende patient, behandling och resultat. Om en specifik frågeställning inkluderas."— Presentationens avskrift:

1 SLUTSATS Kvalitetsregistren innehåller generellt relevanta basuppgifter avseende patient, behandling och resultat. Om en specifik frågeställning inkluderas i registret kan på mycket kort tid adekvat material för studier insamlas med mycket ringa arbetsinsats och låga kostnader. SLUTSATS Kvalitetsregistren innehåller generellt relevanta basuppgifter avseende patient, behandling och resultat. Om en specifik frågeställning inkluderas i registret kan på mycket kort tid adekvat material för studier insamlas med mycket ringa arbetsinsats och låga kostnader. RESULTAT Av >6000 patienter som på 6 månader besvarade enkäten uppfyllde >1000 patienter urvalskriterierna och 95 % av dem besvarade extrafrågorna. Programmeringskostnaden för att få frågorna med urvalsfunktionen adderad till enkäten var 65 000 kr. För alla patienterna fanns även hälsodeklarationen, läkarbedömning inför operation, operations- och utskrivningsdata eftersom det var kopplat till kvalitetsregistret. De i registret inbyggda validitetskontrollerna gjorde även att bortfallet i övriga data var marginellt. RESULTAT Av >6000 patienter som på 6 månader besvarade enkäten uppfyllde >1000 patienter urvalskriterierna och 95 % av dem besvarade extrafrågorna. Programmeringskostnaden för att få frågorna med urvalsfunktionen adderad till enkäten var 65 000 kr. För alla patienterna fanns även hälsodeklarationen, läkarbedömning inför operation, operations- och utskrivningsdata eftersom det var kopplat till kvalitetsregistret. De i registret inbyggda validitetskontrollerna gjorde även att bortfallet i övriga data var marginellt. FRÅGESTÄLLNING Användbarheten av kvalitetsregistret som insamlingsinstrument vid riktade studier? MATERIAL & METOD Efter godkännande av Regional etikprövningsnämnd kunde frågorna inkluderas i den Internetbaserade preoperativa enkäten. Dessa frågor presenterades med informationstext samt ställdes enbart till de patienter som uppfyllde urvalskriterier för ålder, planerade operation samt specifika symtom. MATERIAL & METOD Efter godkännande av Regional etikprövningsnämnd kunde frågorna inkluderas i den Internetbaserade preoperativa enkäten. Dessa frågor presenterades med informationstext samt ställdes enbart till de patienter som uppfyllde urvalskriterier för ålder, planerade operation samt specifika symtom. Mojgan Pakbaz, Mats Löfgren Enheten för Obstetrik och Gynekologi Umeå Universitet Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi Kvalitetsregister som instrument för riktade studier BAKGRUND I utredningarna om kvalitetsregister “ Guldgruvan” och Boston Consulting Group framhölls kvalitetsregistrens potential för forskning. Gynop-registret innehåller basuppgifter avseende patientens preoperativ hälsotillstånd, behandling, given sjukvård, komplikationer och uppföljning, samt kontrollsystem för ofullständiga data. För riktade studier, inklusive randomiserade, behövs oftast enbart ett mindre antal parametrar adderas till studiepopulationen. I studier avseende prolapsoperationer var frågeställning faktorer som påverkade att patienten sökte sjukvård, likaså hur patienterna erhöll information avseende sin åkomma. BAKGRUND I utredningarna om kvalitetsregister “ Guldgruvan” och Boston Consulting Group framhölls kvalitetsregistrens potential för forskning. Gynop-registret innehåller basuppgifter avseende patientens preoperativ hälsotillstånd, behandling, given sjukvård, komplikationer och uppföljning, samt kontrollsystem för ofullständiga data. För riktade studier, inklusive randomiserade, behövs oftast enbart ett mindre antal parametrar adderas till studiepopulationen. I studier avseende prolapsoperationer var frågeställning faktorer som påverkade att patienten sökte sjukvård, likaså hur patienterna erhöll information avseende sin åkomma. DISKUSSION Att samla data och kontrollera att de är kompletta är en stor arbetsuppgift I genomförandet av studier. I vårt exempel reducerades, närmast eliminerades, arbetet med datainsamlingen. Liknande design kan användas för randomiserade multicenterstudier med studievariabler inbyggt i hela vårdkedjan. I årets ansökan söks medel för skapande av infrastruktur så randomiserade studier kan inkluderas. För forskarna vinsten kostnadseffektiv datainsamling - för registren ökat intresse för noggrann registrering. DISKUSSION Att samla data och kontrollera att de är kompletta är en stor arbetsuppgift I genomförandet av studier. I vårt exempel reducerades, närmast eliminerades, arbetet med datainsamlingen. Liknande design kan användas för randomiserade multicenterstudier med studievariabler inbyggt i hela vårdkedjan. I årets ansökan söks medel för skapande av infrastruktur så randomiserade studier kan inkluderas. För forskarna vinsten kostnadseffektiv datainsamling - för registren ökat intresse för noggrann registrering. Pakbaz M, Rolfsman E, Mogren I, Löfgren L. Vaginal prolapse – Perceptions and healthcare–seeking behaviour among women prior to gynecological surgery Acta Obstetricia et Gynecologica. 2011; In Press


Ladda ner ppt "SLUTSATS Kvalitetsregistren innehåller generellt relevanta basuppgifter avseende patient, behandling och resultat. Om en specifik frågeställning inkluderas."

Liknande presentationer


Google-annonser