Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info om studentskrivningar Hösten 2011. Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  engelskan (A eller C-nivå)  ett realprov  matematiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info om studentskrivningar Hösten 2011. Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  engelskan (A eller C-nivå)  ett realprov  matematiken."— Presentationens avskrift:

1 Info om studentskrivningar Hösten 2011

2 Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  engelskan (A eller C-nivå)  ett realprov  matematiken (A eller B-nivå)  Obs! Ett prov på A-nivå Extra provprov ovan som inte är obl. tyskan  franskan

3 Kostnader för proven Bindande anmälan (½ år före) Deltagaravgift för varje provomgång, 27 € (våren 2011) Provavgift 28 € (våren 2011)

4 Att erhålla studentexamen examen måste avläggas (påbörjas) under tre på varandra följande tillfällen underkänt prov får tas om två gånger under tre följande omgångar godkänt prov får tas om en gång när som helst underkända obligatoriska prov kan kompenseras underkända extra prov skrivs inte på betyget

5 Provtidtabell, hösten 2011 må 12.9. hörförståelse (finskan, A och B) ti 13.9. hörförståelse (engelskan) on 14.9. hörförståelse (tyskan och franskan) fr 16.9. modersmålet (textkompetens) må 19.9. realen I (ps, fil, hi, fy, bi) on 21.9. engelskan fr 23.9. finskan (A- och B-nivå)

6 Provtidtabell må 26.9. modersmålet (uppsats) on 28.9. matematiken fr 30.9. realen II (re, lå, sl, ke, ge, hä) må 3.10. tyskan och franskan

7 Realprovet Första/andra tillfället: religion (evl el. ortod) livsåskådningskunsk. samhällslära kemi geografi hälsokunskap Andra/första tillfället: psykologi filosofi historia fysik biologi

8 Vad händer sen? skolans lärare rätter svaren preliminärt.. med direktiv från ämneslärarförbunden Studentexamensnämndens censorer gör den slutliga bedömningen svaren erhålls senast 20 nov (gissn 18.11.) samtidigt startar anmälningen för vårens skrivningar

9 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? Hålla ungdomarna på gott humör Låta dem förbereda sig i lugn och ro och ge dem den tid som behövs Planera en intressant och hälsosam matbricka med några överraskningar

10 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? (forts.) Skicka några extra varma klädesplagg med, det kan kännas dragigt att sitta sex timmar i en stor hall Ha realistiska förväntningar på prestationerna Uppmana era barn att infinna sig i god tid till skrivningstillfällena

11 Vad gör föräldrarna om skribenten insjuknar inför ett skrivningstillfälle? Ringer till rektorn (8343410 eller 044-2942394). Skolan kan i undantagsfall ordna övervakning och skribenten får skriva hemma. Ifall hon/han inte är allvarligt sjuk, kan skribenten få möjlighet att vila under skrivningstillfället.

12 Vad gör föräldrarna..? (forts.) Skaffar ett läkarintyg, som skolan skickar in med protokoll och övrigt material Skickar med egna mediciner (i skolan finns ex. Burana)

13 Att komma ihåg : Eleven har ingen läsperiod under hösten. Det blir tungt att satsa på många höstprov. Det normala skolarbetet bör skötas.


Ladda ner ppt "Info om studentskrivningar Hösten 2011. Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  engelskan (A eller C-nivå)  ett realprov  matematiken."

Liknande presentationer


Google-annonser