Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info om studentskrivningar Tisdag 2.2.2011. Läsperioden ”materialdag” onsdag 16.2. fredag 18.2.  söndag 13.3. rutas in med repetitionstillfällen (tenter)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info om studentskrivningar Tisdag 2.2.2011. Läsperioden ”materialdag” onsdag 16.2. fredag 18.2.  söndag 13.3. rutas in med repetitionstillfällen (tenter)"— Presentationens avskrift:

1 Info om studentskrivningar Tisdag 2.2.2011

2 Läsperioden ”materialdag” onsdag 16.2. fredag 18.2.  söndag 13.3. rutas in med repetitionstillfällen (tenter) bör reserveras för studier samt vila och rekreation förtjänstarbete, resor osv bör undvikas

3 Repetitionstillfällena tenterna ordnas under läsperioden tenterna räcker ca. 4 timmar sista smörjelser (helst) dan före provet sista smörjelserna räcker ca. 2 timmar tenter ordnas i realämnen, matematik och korta språk sista s. ordnas i modersmålet, realämnen och långa språk

4 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? Skicka några extra varma klädesplagg med, det kan kännas dragigt att sitta sex timmar i en stor hall Ha realistiska förväntningar på prestationerna Uppmana era barn att infinna sig i god tid till skrivningstillfällena

5 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? Hålla ungdomarna på gott humör Låta dem förbereda sig i lugn och ro och ge dem den tid som behövs Planera en intressant och hälsosam matbricka med några överraskningar

6 Vad gör föräldrarna om skribenten insjuknar inför ett skrivningstillfälle? Ringer till rektorn (044-2942394). Ifall hon/han inte är allvarligt sjuk, kan skribenten få möjlighet att vila under skrivningstillfället. I allvarligare fall försöker vi få specialtillstånd av Studentexamens- nämnden för hemmaprov.

7 Vad gör föräldrarna mera? Skaffar (samma dag) ett läkarintyg som ges till skolan och som sänds till Studentexamens- nämnden Skickar med egna mediciner (i skolan finns ex. Burana)

8 Studentproven Obligatoriska prov: modersmålet samt tre ur gruppen finska, engelska, matematik och ett realprov Extra prov: icke valt prov bland ovanstående, övriga realprov samt korta språk (tyska och franska)

9 Provtidtabell fr 11.2.modersmålet I (textkompetens) må 14.2. hörförståelse (finskan, A och B) ti 15.2. hörförståelse (engelskan A) on 16.2. hörförståelse (ty, en och fr C) läsperiod (tre veckor) må 14.3. modersmålet II (uppsats) on 16.3. real I (ps, fil, hi, fy, bi)

10 Provtidtabell fr 18.3. engelskan A må 21.3. finskan A och B on 23.3. matematiken fr 25.3. realen II (re, lå, sl, ke, ge, hä) må 28.3. tyskan, engelskan och franskan C

11 Realprovet Första tillfället: psykologi filosofi historia fysik biologi Andra tillfället: religion (evl el. ortod) livsåskådningskunskap samhällslära kemi geografi hälsokunskap

12 Vad händer sen? skolans lärare rätter svaren preliminärt med direktiv från ämneslärarförbunden Studentexamensnämndens censorer gör den slutliga bedömningen svaren erhålls ca. 20 maj generalrepetition fredag 3.6. (eftermiddagen) lördag 4 juni klockan 12.00 fest lördag 4 juni klockan 12.00


Ladda ner ppt "Info om studentskrivningar Tisdag 2.2.2011. Läsperioden ”materialdag” onsdag 16.2. fredag 18.2.  söndag 13.3. rutas in med repetitionstillfällen (tenter)"

Liknande presentationer


Google-annonser