Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Form (Svenska Impulser från s 198)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Form (Svenska Impulser från s 198)"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Form (Svenska Impulser från s 198)
Analys av roman Innehåll Form (Svenska Impulser från s 198)

2 Analys av innehåll: Handling
Fabel En mycket koncentrerad sammanfattning av handlingen utan att gå in på detaljer när det gäller personer och miljöer Konflikt (valfri nu, se även under Form) Det som driver handlingen framåt och som många berättelser byggs upp kring. Konflikten leder ofta fram till en vändpunkt.

3 Personskildring Kortfattat! Huvudpersonen
Bidrar till att handlingen förs framåt Eventuella bipersoner Framhäver ofta huvudpersonens egenskaper Vilka är de viktigaste personerna, hur är de och vilken roll har de? Är personerna runda/ platta, dynamiska (förändras)/statiska. Direkt (vad de gör, säger, tänker, känner)/indirekt karakterisering (läsa mellan raderna)?

4 Miljöskildring De platser berättelsens händelser utspelar sig i,
hur de är viktiga för stämningen eller handlingen Hur ser det ut? Vilken stämning råder? Hur formas människorna av platsen? Kortfattat, om du inte lägger dina reflektioner angående temat här istället för under Tema och motiv (historisk roman)

5 Tema och motiv (valfritt)
Textens huvudämne eller grundtanke Det texten handlar om på djupet Kan vara flera i romaner Exempel: Tema: ”Det godas kamp mot det onda”, ”hämnd” Motiv: Kan vara många i en roman Bygger upp och gestaltar temat Kan knytas till situationer eller personer Exempel: Den elaka styvmodern, Hjälten räddar flickan, Uppbrottet från hemmet

6 Tema mänskliga rättigheter /historisk miljö
Se frågeställningar i era instruktioner! Vilka av FN:s mänskliga rättigheter som berörs? Hur? Varför historisk miljö? Fördelar? Trovärdighet?

7 Analys av form: Berättarperspektiv
Välj minst en av de tre rubrikerna: berättarperspektiv, berättelsens uppbyggnad, språk och stil som du analyserar mer ingående Belägg med citat ur texten som exempel! Utifrån förstapersonsperspektiv (jag) Inte alltid utifrån huvudpersonen! Tredjepersonsperpektiv (han, hon) Allvetande berättare - begränsad allvetande berättare Vi-perspektiv ”Kollektivberättelser” Ovanligt

8 Berättelsens uppbyggnad
Den klassiska berättarkurvan (följs ofta men inte alltid!) Inledning (in medias res: rakt in i handlingen?) Konflikt och stegring Vändpunkt (konfliktens höjdpunkt) Efterspel Skildras händelseförloppet kronologiskt eller sker hopp i tiden? Förekommer parallella handlingar? Vilken funktion fyller detta?

9 Språk och stil Hur samspelar språket och innehållet? Vilken effekt ger detta? Hur har författaren tänkt? Dialog och beskrivningar Har betydelse för hur vi uppfattar karaktärerna! ”Avancerad stil”? ”Talspråklig”? ”Ålderdomlig”? Sätt att återge dialog och beskriva personer, tid och miljö: Se sid 215 Meningsbyggnad Korta? Långa? Bromsar eller ökar tempot? Stilfigurer Upprepning, bildspråk, motsatser… (se sid 32)

10 Avslutning Sammanfatta det viktigaste!

11 Att citera (Sv Imp s 124) Citattecken ” ” Utelämning i citat […]
Längre citat – Smalare än övrig text, eventuell mindre eller annat typsnitt Sidnummer inom parentes! Källförteckning, se instruktionen ni fått och läroboken s 130!


Ladda ner ppt "Innehåll Form (Svenska Impulser från s 198)"

Liknande presentationer


Google-annonser