Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala samrådet Direktivet Utbildnings- och insatskedjan 2013-05-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala samrådet Direktivet Utbildnings- och insatskedjan 2013-05-29."— Presentationens avskrift:

1 Regionala samrådet Direktivet Utbildnings- och insatskedjan 2013-05-29

2 Direktivet Uppdragets huvudfokus är att förkorta den nyanländes väg till etablering genom att skapa en bättre samordning mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen (Af) kring utbildning och insatser så att en fungerande sammanhängande utbildnings- och insatskedja skapas. Uppdraget är att: Att identifiera de delar i processen där svårigheter i samarbetet mellan kommun och Af uppstår och föreslå lösningar på dessa samt föreslå utvecklingsmöjligheter i kedjan där kommunerna och Af kan utveckla utbildning/insatser tillsammans. Att ta fram ett förslag på en regional viljeinriktning för hur dessa processer ska fungera.

3 Svårigheter: Planering och kartläggning okänt mellan myndigheterna Krockar på olika sätt mellan utbildningar och insatser på Af och i kommunen Bristande information och kommunikation mellan Af och kommunen, okunskap om varandras uppdrag, regler och förutsättningar

4 Viljeförklaring Stockholms läns kommuner är överens med Af i länet om att följande skall gälla i samarbetet kring kommunens utbildningsinsatser, inklusive sfi och samhällsorienteringen och Afs insatser. Hänsyn till individen och individens hela situation skall gå före annan hänsyn och individens bästa skall styra myndigheternas verksamheter. Planering och kartläggning Transparens. Medgivande från individen. Överföring av kartläggningen till kommunen från Af. Af får tillgång till studieplanen. Trepartssamtal. De finansiella samordningsförbund kan användas

5 Utbildningar och insatser Flexibla studier erbjuds från kommunen. Underrättelse från Af om ändring i plan. Af ansvarar för att logistiska hänsyn tas. Analfabeter och kortutbildade ska erbjudas en sammanhängande helhetsutbildning. Af köper utbildning av kommunen. Parterna är överens om att de utbildningar som Af erbjuder personerna i etableringsreformen i första hand ska köpas av den kommunala vuxenutbildningen, som ger formell behörighet och är kvalitetssäkrad och står under tillsyn av Skolinspektionen. Samhällsorientering och sfi är prioriterade lagstadgade rättigheter för individen och ska planeras in. Afs kontor i de 26 kommunerna samordnar sig kring strukturella frågor vid kontakt med Centrum för Samhällsorientering

6 Regional överenskommelse och samarbete En regional överenskommelse tas fram efter utvärdering av de lokala överenskommelserna. Klara kommunikationsvägar mellan kommun och Af finns på regional, delregional och lokal nivå -för informationsutbyte, de finansiella samordningsförbunden kan användas. - genom kontaktpersoner - gemensamma möten anordnas Gemensam kompetensutveckling för kommunens och Afs personal.

7

8 Arbetsgruppen föreslår att -Juridiskt sakkunniga från Af och kommun arbetar vidare med de juridiska frågorna, bl.a. köp av kommunala vuxenutbildningar från Af och sekretess. -Genomföra en utvärdering av LÖK och att ta fram en RÖK, där viljeförklaringen kan ingå, fortsätter.


Ladda ner ppt "Regionala samrådet Direktivet Utbildnings- och insatskedjan 2013-05-29."

Liknande presentationer


Google-annonser