Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA Lars Björkman 2003-09-26 SAMverkan Begrepp Arkitektur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA Lars Björkman 2003-09-26 SAMverkan Begrepp Arkitektur."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA Lars Björkman 2003-09-26 SAMverkan Begrepp Arkitektur

2 SAMBA - deltagare Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Deltagare: Stockholms läns Landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen RegionIT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik

3 Utgångspunkter olika internationella modeller och standarder, t.ex. CONTSYS HL7 HISA processmodeller framtagna i olika landsting nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete, t.ex. POINT SITHS

4 Uppgift Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp

5 Process SAMBAs processkännetecken  har ett förädlingsobjekt  disponerar resurser  har ett definierat mål/syfte  är värdehöjande för någon  alla aktiviteter är avsiktliga  aktivitet kan ge annat än avsett resultat - avvikelse  kan påverkas av händelser  har en ansvarig aktör till varje process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000 )

6 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan: Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd

7 Process Klinisk process Vårdprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24

8 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process

9 Process

10

11 Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

12 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

13 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Sjukhusets administ- rativa process)

14 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

15 Process

16 Magnus Fogelberg 2003-04-24

17 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process

18 Process Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

19 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut

20 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran

21 Översikt 1 2 Vårdbegäran - direkt hänvisning

22 Översikt 1 3 Vårdbegäran - bedöms 4 Matchning mot vårdutbud - saknas

23 Översikt 1 3 Vårdbegäran - bedöms 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 5,6 Vårdåtagande görs, Problemkomplex, mål i vårdplan 11 Slut på processen, målet nått

24 Översikt 1 12 Processvarvet slut, målet ej nått 13 Problemkomplex - mål i vårdplan 3 Vårdbegäran - bedöms 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 5,6 Vårdåtagande görs, Problemkomplex, mål i vårdplan

25 Översikt 1 15 7,8,9,10 Vårdplan, Aktiviteter - utredning, behandling, Kvalitetskontroll 12 Processvarvet slut, målet ej nått 13 Problemkomplex - mål i vårdplan 11 Slut på processen, målet nått 14 Remiss till annan HoS-producent 15 Vårdbegäran hos annan HoS-producent

26 Bildernas ursprung Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från  Magnus Fogelberg  Maria Areblad  Lars Björkman  div arbetsmaterial från SAMBA


Ladda ner ppt "SAMBA Lars Björkman 2003-09-26 SAMverkan Begrepp Arkitektur."

Liknande presentationer


Google-annonser