Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Google SketchUp Del 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Google SketchUp Del 1."— Presentationens avskrift:

1 Google SketchUp Del 1

2 1. Välj Start using SketchUp
1. Välj Start using SketchUp. Du får nu ett meddelande om att du måste välja en template. Välj den template som använder mm som skala 2. Du kommer nu in i programmet. Det första vi gör är att ta bort personen på bilden. För att göra detta väljer vi linjeverktyget, klickar på personen och trycker på Delete. 3. När vi har gjort det är det dags att rita vår första rektangel. Notera de tre axlarna: röd, blå och grön. Välj rektangelverktyget och för markören till skärningspunkten för de tre axlarna. Du kommer nu att se en gul cirkel. Om verktyget inte är inställt på rektangeln så trycker du på pilen till höger och väljer rektangeln. Tryck en gång på vänster musknapp och flytta pekaren så att en rektangel bildas. Klicka igen för att avsluta rektangeln. Längs ner till höger på skärmen kommer du nu att se rektangelns storlek. Skriv in 6000mm; 2000mm och tryck på Enter. storleken

3 5. När du tycker att du flyttat klart figuren kan du högerklicka på den och välja Erase. Gör sen likadant med alla kanter om de inte är borta. Gör sen en ny rektangel på samma sätt som i punkt 3. Välj flyttverktyget igen och klicka mitt på den nya rektangeln. Vi ska nu göra en kopia av denna. Lyft upp rektangeln så att den glider längs den blå axeln och tryck på Ctrl. Du ska nu få en kopia ovanför originalet. Bekräfta den nya rektangeln genom att klicka på musen. Skriv slutligen in 2000mm vilket ä höjdskillnaden vi vill ha mellan originalet och kopian. 6. Du ska nu sammanfoga de båda rektanglarna till en låda. Välj linjeverktyget som ser ut som en penna och klicka på ett av hörnen på den ena rektangeln. Flytta därefter markören till motsvarande hörn på den andra rektangeln och klicka igen. Tryck därefter på Esc så att programmet förstår att vi inte vill fortsätta rita. Gör därefter samma sak med två andra. Programmet skapar nu automatiskt en sida på lådan. För att komma åt hörnen på baksidan måste du välja Orbitverkyget vilket gör att du kan snurra på bilden. Snurra på bilden och slutför lådan! 4. Vårt nästa verktyg som vi skall använda är flyttverktyget. Välj det och klicka sedan rektangelns ena kortsida. Du kommer då märka att den sidan blir blå. Du kan nu röra musen åt höger eller vänster för att ändra rektangelns storlek. Notera att rektangelns sida hela tiden följer den röda axeln. Rör därefter musen upp och ned. Rektangeln lossnar nu från den röda axeln men sitter fortfarande fast vid den gröna. Du kan t.o.m. lyfta upp rektangeln så att den istället blir stående och fäster vid den blå axeln. Testa att röra musen fritt och se hur rektangeln flyttar sig. För att avmarkera rektangeln klickar du bara en gång till. Du kan även markera andra sidor och flytta dessa och på sätt ändra rektangeln i princip hur du vill (eller inte vill om du inte är försiktig). Om du klickar mitt på rektangeln så markerar du hela figuren och kan flytta runt den så som du önskar.

4 SLUT DEL ETT 8. Vi ska nu göra en låda av vår nya botten och då använder vi verktyget som heter Push/Pull. Vi väljer rätt verktyg och klickar för att markera vår nya botten. För sen musen uppåt och ni kommer att se att sidorna reser sig. Man kan nu välja att skriva in vilken höjd man vill ha på lådan precis på det sätt som vi gjort tidigare men eftersom vi redan har en låda att gå efter så använder vi oss av den. För därför verktyget till ett av hörnen på lådan vi redan gjort och klicka. Den nya lådan kommer nu att få samma höjd som den punkt vi mätte mot d.v.s. hörnet på den gamla lådan. 7. Så nu har vi lärt oss att göra en låda på det svåra sättet. Det är dags att lära sig ett smidigare sätt! Vi vill att den skall bli likadan som den tidigare vi gjorde så det första vi gör är att använda Orbitverktyget för att titta på vår låda underifrån. Använd sedan markeringsverktyget för att markera bottnen och tryck Ctrl. Du ska nu kunna dra ut en kopia av din botten och lägga den bredvid den gamla lådan. Klicka för att bekräfta kopian och skriv sedan in 8000mm. Detta kommer göra att den nya lådan börjar 8000 mm in från den gröna axeln och eftersom den första lådan vi gjorde är 6000 mm bred så kommer avståndet mellan dem att bli 2000 mm. Du har ni slutfört del ett! Spara övningen som du gjort och efter det kan du välja att se en film som förklarar de steg vi gått igenom. Gå i så fall in på: Annars kan du fortsätta att testa de verktyg vi använt samt även göra andra former och testa att leka runt lite med dessa så att du kommer bättre förberedd till nästa gång då vi kommer att gå igenom del två. BRA JOBBAT!


Ladda ner ppt "Google SketchUp Del 1."

Liknande presentationer


Google-annonser