Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

2 Länsstyrelsen – för det hållbara samhället Vi är en länk mellan lokal och nationell nivå Vi är en mångsidig myndighet Vi arbetar för ett hållbart samhälle

3 Exempel från Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Vad har vi åstadkommit? Hur har vi lyckats? Här följer ett antal utvärderingar som vi gjort under programmets gång.

4

5

6

7 Tidplan för de olika stöden 2014 Landsbygdprogrammet HÖSTEN 2014 Stängsel mot rovdjur (gamla regler under 2014) Bredband (endast nationella kriterier under hela perioden) Greppa näringen (gamla regler under 2014) Investeringsstöd till jordbruket (både nationella och regionala)

8 Tidplan för de olika stöden 2015 JAN 2015 Startstöd unga lantbrukare SOMMAR 2015 Övriga projektstöd inklusive kompetensutveckling Övriga delar av investeringsstödet Vissa miljöinvesteringar Vissa miljöersättningar 2015-2016 Fortsatt öppning av miljöinvesteringar, miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar

9 Investeringsstöd till jordbruk Under 2014 kan man endast söka för investeringar i jordbruksföretag. Stödet är fokuserat på jordbrukets konkurrenskraft och begränsas till om-, till- och nybyggnad av djurstallar, under förutsättning att antalet djurplatser ökar. Ansökan ser på ”egen risk” Inga beslut tas före maj 2015.

10 Bredband Från den 3 september 2014 kan man skicka in ansökan. Man får starta sitt projekt från den dag då ansökan kommit in till länsstyrelsen men på ”egen risk” Beslut tas tidigast i maj–juni 2015. Sverige har valt att öppna bredbandsstödet i förtid för att bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte ska tappa fart.

11 Havs- och fiskerifonden Sveriges förslag till havs- och fiskeriprogram kommer att skickas till EU- kommissionen senast i november 2014. Under hösten 2014 öppnas dock möjligheten att söka projektstöd inom åtgärdsområdena Produktions- och saluföringsplaner, Kontroll och tillsyn, Datainsamling och Tekniskt stöd.

12 Lokalt Ledd Utveckling - LLU

13 Lokalt ledd utveckling (LLU) genom leadermetoden Nu startar en ny period med Lokalt ledd utveckling inom hela EU. I den nya programperioden 2014-2020 kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. Ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i en bygd har möjlighet att gemensamt söka om att bilda ett leaderområde.

14 Uppdatering sker ständigt: Fördjupad information och vägledning finns här: www.sjv.se www.lansstyrelsen.se/vastargotaland

15 Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020 Mirja Hjers mirja.hjers@lansstyrelsen.se mirja.hjers@lansstyrelsen.se Tel: 010-224 55 14


Ladda ner ppt "Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020."

Liknande presentationer


Google-annonser