Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiella medel för landsbygdsutveckling Nationella och regionala statliga utvecklingsmedel Kommunala och landstingskommunala utvecklingsmedel Nationellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiella medel för landsbygdsutveckling Nationella och regionala statliga utvecklingsmedel Kommunala och landstingskommunala utvecklingsmedel Nationellt."— Presentationens avskrift:

1 Finansiella medel för landsbygdsutveckling Nationella och regionala statliga utvecklingsmedel Kommunala och landstingskommunala utvecklingsmedel Nationellt landsbygdsprogram Europeiska fonden för landsbygdsutveckling, länsvisa genomförandestrategier Mål 2 Regional konkurrenskraft och sysselsättning Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionalt program för Mellersta Norrland Europeiska socialfonden, nationellt program med regional plan för Mellersta Norrland Mål 3 Territoriellt samarbete Botnia Atlantica (3a, gränsregionalt samarbete med västra Finland) Sverige, Norge (3a, transnationellt samarbete med regionerna kring Östersjön) Norra Periferin (3b, transnationellt samarbete med delar av Norden, Skottland, Irland m.fl.) Erfarenhetsprogrammet (3c interregionalt program, samtliga regioner inom EU Nationell strategisk plan för fiskerinäringen (Europeiska fiskefonden)

2 Regionalt tillväxtprogram 2008-2010Länstransportplan 2004-2015Regionala miljömål 2004-2020Kulturarvsprogram 2007-2010Strategi för besöksnäringen 2007-Strategi för landsbygdsutveckling 2007 Vision Västernorrland 2010

3 Landsbygdsprogrammet Övergripande strategisk inriktning ”i enlighet med hållbarhetsstrategin skapa en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling för länets landsbygd” Mål ”syftar i första hand till att: Skapa konkurrenskraftiga och lönsamma företag på landsbygden Genom aktivt jordbruk främja ett öppet odlingslandskap’ Genom lokala initiativ och lokalt engagemang skapa en attraktiv livsmiljö på landsbygden för boende och rekreation.”

4 Landsbygdsutveckling 2007-2013 « LEADER » axel 68 milj Axel 1 Konkurrens- kraft Axel 2 Miljö + Areal- användning Axel 3 Ökad Divers. + Livs- kvalitet 179milj 780 milj (11,5) 95 milj Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Landsbygdsprogrammet 2007-2013

5 Lantbruk -> Landsbygd Axel 1Förbättra konkurrenskraften gröna näringen 179 milj Axel 2Förbättra miljön och landskapet 11,5 milj Axel 3Diversifiering, livskvalitet på landsbygden 95 milj Axel 4 LEADER 68 milj …………………………………………………… Summa totalt hela perioden353 milj

6 Länets prioriteringar/fokusområden Utveckla primärproduktionen Komplettera de areella näringarna Företagande Förnyelsebara energikällor Attraktiva livsmiljöer Besöksnäringen Lokalt engagemang och samverkan

7 Horisontella fokusområden Jämnställdhet/Integration Regionala miljömål Utvald miljö


Ladda ner ppt "Finansiella medel för landsbygdsutveckling Nationella och regionala statliga utvecklingsmedel Kommunala och landstingskommunala utvecklingsmedel Nationellt."

Liknande presentationer


Google-annonser