Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildning och penningpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildning och penningpolitik"— Presentationens avskrift:

1 Lönebildning och penningpolitik
Vice riksbankschef Svante Öberg

2 Diagram 1. Skillnad mellan inflationen i Sverige och i Tyskland Procentenheter
Anm. Inflationen är mätt som årlig procentuell förändring av KPI. Serien är utjämnad med ett 3-månaders glidande medelvärde. Källor: SCB, Federala statistikmyndigheten i Tyskland och Riksbanken

3 Anm. Växelkursen är EUR/SEK från 2002.
Diagram 2. Relativ enhetsarbetskostnad och nominell växelkurs: Sverige jämfört med Tyskland Index, 1960=100 Anm. Växelkursen är EUR/SEK från 2002. Källor: Bureau of Labor Statistics och Riksbanken

4 Anm. Omräknad till svenska kronor.
Diagram 3. Relativ enhetsarbetskostnad i tillverkningsindustrin: Sverige jämfört med TCW-viktad omvärld Index, =100 Anm. Omräknad till svenska kronor. Källa: OECD

5 Diagram 4. Real timlön Årlig procentuell förändring
Källa: Medlingsinstitutet

6 Diagram 5. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

7 Diagram 6. Arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data
Anm. Fyrkanter avser Riksbankens prognos. Utfallen är kvartalsdata och prognoserna årsgenomsnitt. Källor: SCB och Riksbanken

8 Diagram 7. Konjunkturvariationen i BNP och antal sysselsatta Procentuell avvikelse från trend
Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

9 Diagram 8. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrenade data
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

10 Diagram 9. Sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data
Anm. Fyrkanter avser Riksbankens prognos, år. Utfallen är kvartalsdata och prognoserna är årsgenomsnitt. Källor: SCB och Riksbanken

11 Diagram 10. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, år. Data före 1993 är länkade av Riksbanken. Källor: SCB och Riksbanken

12 Diagram 11. Inflation mätt med KPI och KPIF Årlig procentuell förändring
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

13 Diagram 12. Konkurrensvägd växelkurs, TCW-index Index, 1992-11-18 = 100
Anm. Utfallen är dagskurser t.o.m och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källa: Riksbanken

14 Diagram 13. Arbetskostnader, arbetsproduktivitet samt KPI i Sverige och euroområdet Genomsnitt av årlig procentuell förändring Källa: Eurostat


Ladda ner ppt "Lönebildning och penningpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser