Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Mars 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Mars 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Mars 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring

2 Konjunkturläget Mars 2007 BNP i valda länder Årlig procentuell förändring

3 Konjunkturläget Mars 2007 BNP och fasta bruttoinvesteringar i OECD-området Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Mars 2007 Styrräntor Procent, dagsvärden

5 Konjunkturläget Mars 2007 Bidrag till BNP-utvecklingen 2006 och 2007 efter korrigering för importinnehåll Procentenheter

6 Konjunkturläget Mars 2007 Konfidensindikatorer Avvikelser från medelvärdet

7 Konjunkturläget Mars 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

8 Konjunkturläget Mars 2007 BNP till marknadspris Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

9 Konjunkturläget Mars 2007 Reguljär sysselsättningsgrad Procent av befolkningen i åldern 20-64 år, säsongrensade kvartalsvärden

10 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

11 Konjunkturläget Mars 2007 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel företag, procent, säsongrensade kvartalsvärden

12 Konjunkturläget Mars 2007 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

13 Konjunkturläget Mars 2007 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

14 Konjunkturläget Mars 2007 Reporänta, UND1X-inflation och arbetsmarknadsgap Procent respektive procent av potentiellt arbetade timmar, kvartalsvärden

15 Konjunkturläget Mars 2007 Inkomster och utgifter i offentlig sektor Procent av BNP

16 Konjunkturläget Mars 2007 Transfereringar till hushållen Procent av BNP


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Mars 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser