Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP och välfärdsteorier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP och välfärdsteorier"— Presentationens avskrift:

1 BNP och välfärdsteorier

2 Välfärd? NE:s definition av välfärd: Definition av välfärdssamhälle:
”En samlad benämning av människors levnadsförhållande. Den bygger som regel på en redovisning av deras ekonomi, utbildning, hälsa, bostadsförhållande, arbetsförhållanden etc.” Definition av välfärdssamhälle: Ett samhälle där stat eller annan institution tar ansvar för delar av välfärden.

3 Välfärdsmodeller Den socialdemokratiska välfärdsmodellen
Den liberala välfärdsmodellen Den konservativa välfärdsmodellen

4 Blir du lönsam lille vän?
Per Tillberg

5 Offentliga tjänster, transfereringar och skatter under en individs liv
Hur betalas välfärden? Skatter (Indirekt= moms. Direkt= kommunalskatt) Arbetsgivaravgifter Avgifter: pensionsavgift, barnomsorg, äldrevård, tandvård. (Där individen betalar en marginell del av avgiften)

6 Är det bra att välfärden konkurrensutsätts?
”Friskolornas passion ska vara utbildning – inte vinst” Dagens Nyheter Carema? John Bauer, VRG!

7 BNP volymförändring i procent
Värdet av alla färdiga produkter som producerats under ett år i ett land. Mått på tillväxten Tydligt samband mellan BNP/capita och materiell standrad BNP volymförändring i procent

8 Svagheter med BNP Snävt välfärdsbegrepp. En stor del av det som brukar räknas med i välfärden kan inte värderas i monetära termer. Skadlig produktion och skyddsåtgärder ingår: miljöförstöring, reparationer, militärutgifter, brottsbekämpning Hushållsarbete och svartarbete räknas ej. Dvs den samlade produktionen underskattas. Inkluderar inte miljöeffekter. Välfärdens fördelning i samhället negligeras helt. Svårt att värdera produkterna. Offentlig tjänsteproduktion, vård, skola, rättsväsendet samt tjänstemännens löner räknas, vilka inte nödvändigtvis avspeglar bidraget till landets välfärd. Inkomstomfördelning mellan länder, inpendling av arbetskraft beaktas inte.

9 Robert F. Kennedy on GDP:
“GDP measures everything, in short, except that which makes life worthwhile. And it tells us everything about America, except why we are proud that we are Americans.“

10 Bör vi mäta välfärd istället för BNP?
Arbetsmiljö Boende Ekonomi Fritid Hälsa Politiska resurser Sociala relationer Sysselsättning Transporter och kommunikationer Trygghet och säkerhet Utbildning

11 Välbefinnande Problem: Välbefinnande mäts i en direkt fråga, som kan påverkas av språk och kultur, vilket är problematiskt vid länderjämförelser (”overall life satisfaction”, ”happiness”). Mäter inte bara faktiska levnadsförhållanden utan även ”välfärdsanspråk”. Bör därför inte användas utan objektiv information (sociala indikatorer). Ny frågeteknik prövas. Omfattande långtidsstudier och forskningsprojekt ökar kunskapsbasen.

12 BNP och välbefinnande Välbefinnandet är oförändrat i utvecklade länder, trots enorm BNP-ökning under efterkrigstiden. På individnivå: stora inkomstökningar har ofta inte följts av varaktig ökning av välbefinnandet. Depressioner, självmord, brottslighet, familjesplittring ökar parallellt med ökad BNP.  Fattiga naturfolk (ex: Massai, Inuiter) har ofta samma välbefinnande som rika amerikaner.

13 81% av britterna anser att regeringens främsta mål bör vara att skapa lycka snarare än välstånd.

14 Vilket mått säger oss mest?
Bildkälla: Reflex plus (2011)

15 The world happiness index
Top > 7,7 Denmark 8,2 Switzerland 8,1 Austria 8,0 Iceland 7,8 Finland 7,7 Sweden 7,7 Middle range ± 6,0 Phillippines 6,4 India 6,2 Iran 6,0 Poland 5,9 Bottom <4 Armenia 3,7 Ukraine 3,6 Moldova 3,5 Zimbabwe 3,3


Ladda ner ppt "BNP och välfärdsteorier"

Liknande presentationer


Google-annonser