Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning utan fullständig dokumentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning utan fullständig dokumentation"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning utan fullständig dokumentation
Cecilia George Bedömning utan fullständig dokumentation Regeringsuppdrag, projektgrupp på UHR Tittat på hur andra gör – vårt förslag liknar mest Danska Naric Rapport av regeringsuppdrag

2 Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Bedömer utländska Gymnasieutbildningar Eftergymnasiala yrkesutbildningar Högskoleutbildningar Krav för bedömning/erkännande i form av ett utlåtande: Avslutad utbildning erkänd utbildningsinstitution officiellt format/dokumentation som stämmer överens med tidigare bekräftade ärenden Dokumentkrav: examensbevis + ämnesförteckning Antal ärenden gy, aka var per år. Yrkes lite färre. 2012 utfärdades >4000 utlåtanden över utländsk högskoleutbildning. Länder beror mycket på flyktingströmmar: nu Syrien

3 Regeringsuppdraget i UHR:s regleringsbrev 2013:
”Utreda och belysa behovet av att kunna bedöma utländska examina för personer som saknar dokumentation samt föreslå metoder som skulle kunna användas…” Uppdraget och en kostnadsberäkning för föreslagna metoder ska redovisas senast den 31 oktober 2013 Uppdraget omfattar ansökningar om bedömning av utländsk gymnasial och akademisk utbildning Eftersom vi även bedömer utländsk yrkeshögskoleutbildning inom avdelningen har vi utökat projektet även till den typen. Behovsanalys: internt, osäker statistik, men p g a Syrienkrisen ärenden/år (gy aka o yrk). Frågat U/H, varierande svar. Komvux, Af positiva.

4 Ramverk Lissabonkonventionen, European Area of Recognition Manual (EAR) Best practise: ”Background paper” – beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund baserat på kunskaper om utbildningssystemet ”sworn statement” d v s sökandens egna uppgifter stöddokument

5 Förslag till metoder Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (”Bakgrundsdokument”) kan utfärdas i ärenden med bristande dokumentation för gymnasie- , akademisk – och yrkeshögskoleutbildning. I vissa fall utfärdas dokumentet när vi inte kan verifiera befintliga dokuments äkthet Dokumentet grundar sig på UHR:s expertkunskaper om utbildningssystemet, sökandens uppgifter och vissa stöddokument Information på baksidan av dokumentet beskriver metodiken, ramverket (EAR) och dokumentets syfte, d v s att ligga till grund för validering eller bedömning av reell kompetens Projektet föreslår också att berörda instanser ska få resurser att kunna bedöma reell kompetens i den utsträckning som behövs Vidare bör ett långsiktigt uppdrag ges till ett antal utvalda lärosäten i samverkan med andra berörda aktörer inom ramen för en reguljär nationellt samordnad organisation för validering och bedömning av reell kompetens för flyktingar och andra personer som har fått UHR:s bakgrundsdokument.

6 Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund
Samma krav som för utlåtande: erkänd högskola, avslutad utbildning. Beskrivningen av utbildningen motsvarar information som ges i Diploma Supplement Bedömning endast mot generell examen Bakgrundsdokumentet syftar till att underlätta validering eller bedömning av reell kompetens Efter att EAR-manualen infördes började vi titta på hur vi kan hantera ärendena… BUD A >> Utlåtande trots ofullständig dok. Rapporten ska skickas till dep. imorgon. Behovsanalys: internt, osäker statistik, men statistik över tidigare ärenden avsl. utan utl, och p g a Syrienkrisen ärenden/år (gy aka o yrk). Frågat U/H, varierande svar. Komvux, Af positiva.

7 Tack för uppmärksamheten!
Frågor? ************** Cecilia George Enic-Naric Sverige Universitets- och högskolerådet E-post:


Ladda ner ppt "Bedömning utan fullständig dokumentation"

Liknande presentationer


Google-annonser