Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kamratutvärdering Lerum 1999-2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kamratutvärdering Lerum 1999-2000."— Presentationens avskrift:

1 Kamratutvärdering Lerum

2 Per-Arne Larsson Lärare Internkonsult Utvecklingsledare IT

3 Bakgrund Utveckla användandet av Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse. Skolverkets krav om årliga kvalitets-redovisningar.

4 Bakgrund Verksamhetsberättelse Effektmål Resultat och måluppfyllelse
Hur vet vi det Orsaker till ev. bristande måluppfyllelse Åtgärder för utveckling

5 Bakgrund Didaktikcentrum Kamratutvärdering (Karlstad-Skövde)

6 Bakgrund Utbildning Förberedelser Besök
Bearbetning av resultaten från besöken Förmedling av resultaten

7 Genomförande Utbildning Kvalitetsbegreppet
Erfarenheter från tidigare lektionsbesök Kamratutvärdering Karlstad-Skövde

8 Genomförande Förberedelser
Deltagande skolor formulerar gransknings-uppdrag. Val av granskningsmodell. (metod) Tidsplan Presentation av resultat.

9 Genomförande Exempel på granskningsuppdrag
Elevers delaktighet i arbetslagens planering. Hur är språket mellan elever? Elevernas välbefinnande

10 Genomförande Exempel på metoder Intervjuer, grupp och eller enskilt.
Enkäter Besök i verksamheten.

11 Genomförande Rapportskrivning Uppdraget och syftet Tillvägagångssätt
Beskriva den observerade verksamheten Analys Slutsatser, konstruktiva förslag

12 Resultat Arbetslagen ville bli utvärderade eftersom de själva formulerat uppdraget. Positivt bemötande. Modellen kan användas mellan arbetslag på den egna skolan.

13 Resultat Arbetet tog mer tid i anspråk än planerat.
Svårt att dra generella slutsatser som gällde hela skolan. Många deltagare efterlyste kompetens-utveckling om bl.a. intervjuteknik och rapportskrivande.

14

15


Ladda ner ppt "Kamratutvärdering Lerum 1999-2000."

Liknande presentationer


Google-annonser