Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema: Hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema: Hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Tema: Hållbar utveckling

2 Allt vi behöver hämtar vi från naturen: mat, råvaror och energi.
Geosfären Atmosfären INDIVIDEN SAMHÄLLET NATUREN Hydrosfären Biosfären Allt vi behöver hämtar vi från naturen: mat, råvaror och energi.

3 Ett stort problem är att när vi tillverkar varor , transporterar dem till marknaderna och när vi använder dem, uppstår det utsläpp, avfall och sopor som sprids, stör och förgiftar den natur som ska ge oss allt det vi behöver. Utvinning Produktion Konsumtion Råvaror ”JAG” Varor Transport Transport

4 Ta reda på mer om fem farliga hot.
Håll reda på miljöhoten Ta reda på mer om fem farliga hot.

5 Håll reda på miljöhoten
Utsläpp 1. Ökad växthuseffekt 2. Ozonhål i atmosfären Försurning av mark, sjöar och hav Övergödning och syrebrist i sjöar och hav Spridningen av giftiga ämnen i mark, vatten , växter och djur.

6 Analysmodell för ett problem
orsak följd orsak Miljöhot följd Beskriv hotet. orsak följd Hur har hotet uppkommit? På vilka sätt hotas miljön och vilka följder kan det få för framtiden? problemlösning Vad kan göras för att minska hotet och hur kan man minska skadorna av problemet?

7 Fossila bränslen Kärnkraft Geotermisk energi Hur kan vi hämta energi från naturen och vilken elproduktion är bäst och hållbar ur miljösynpunkt? Solenergi Vattenkraft Biobränslen Vindkraft

8 Hållbara konsumtionsvanor
Hur kan jag som konsument bidra till en hållbar utveckling och göra ett så litet ekologiskt avtryck som möjligt?

9 Tema: Hållbar utveckling
Tiden Hållbar utveckling ENERGI Naturtillgångar Resursbegreppen Miljöpolitik och ekonomi Globala uppvärmningens påverkan på geografi och ekonomi Geografi/Samh. Energibegreppet Fysik/Teknik Miljöhot: 1.Ökad växthuseffekt 2. Ozonhål i atmosfären 3. Försurning av mark, sjöar och hav, 4. Övergödning och syrebrist i sjöar och hav, 5. Spridningen av giftiga ämnen i mark, vatten , växter och djur. Konsumtionsvanor Bra miljöval Avfallshanteringen Konsumentmakt Kemi/Biologi (Reningsverket) (Vafab) Hem och konsumentkunskap

10 Ur syftestexten för Geografi
Eleven ska tränas i att: • analysera hur… människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, • värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

11 ur ”Det centrala innehållet ” för Geografi
Angående Miljöpåverkan i produktion, handel och konsumtion • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. • Förnybara energitillgångar, till exempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel. Angående Den globala uppvärmningen • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka …, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet. • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.


Ladda ner ppt "Tema: Hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser