Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, initierat av WHO 1993 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

2 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – Hälsoorientering! Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

3 Nätverkets verksamhetsidé Nätverket är en idéburen verksamhet och avser att vara ett lärande nätverk, dvs ett nätverk, där medlemmarna lär av varandra och värdet av deltagandet bygger på i vad mån detta uppnås Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

4 Strategiska mål - yttre Breddning och fördjupning av den offentliga diskussionen för att öka insikten om behovet av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

5 Strategiska mål - inre Stödjande av det interna utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården –Patientperspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i vårdkedjan –Befolkningsperspektivet Kunskap och kompetens i befolkningsinriktade insatser –Medarbetarperspektivet Modellbildare för den goda arbetsplatsen –Styr- & ledningsperspektivet Hälsoorientering som strategi för en effektivare vård Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

6 Nätverket växer Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Nätverket har september 2009 28 medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer

7 Nätverkets utbredning 2009 Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg

8 Nätverkets organisation Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Sekretariat Nationell koord. PU Processledare Presidium Tema- och arbetsgrupper Medlems-organisation Internationella nätverket

9 Internationella nätverkets utbredning Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) National/Regional HPH Networks Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Montreal & Toronto), China (Taiwan), Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Northern Ireland, Italy, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation, Scotland, Slovakia, Spain (Catalonia), Sweden, Switzerland, USA (Pennsylvania), USA (Connecticut) Individual Hospitals/Health Services Australia, Denmark, Japan, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, South Africa, Spain, England, USA, Singapore, Brazil HPH in total (May 2009) 35 Networks 681 Hospitals/Health Services 34 Member States

10 Temagrupper 2009 1. Alkoholprevention (Riskbruksprojektet) 2. Tobaksprevention (Tobaksfri i samband med operation) 3. Matvanor (kostpolicy på sjukhus) 4. Fysisk aktivitet (FaR) 5. Psykisk hälsa (suicidprevention, sorg) 6. Hälsofrämjande arbetsplats (skapa modell) Implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer avs levnadsvanor Workshops & rapporter för att sprida kunskap i nätverket Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

11 Befolkningsperspektivet inom NU-sjukvården Mål Att tillsammans med primärvård och kommuner i Fyrbodal ta fram föreläsningsserier för befolkningen. Att genom ökad kunskap motivera medborgarna till ett hälsosammare liv Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

12 Patientperspektivet inom NU-sjukvården Införa rök och snusfrihet inför operation under 2010 ”Drick mindre” startat utvecklingsarbete under 2009 Arbeta efter det regionala handlingsprogrammet mot övervikt, med början 2010 Genomföra enkät inom hjärtskolan Utbildning från Kompetenscentrum för patient och närstående utbildningar i VGR Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)

13 Medarbetarperspektiv inom NU-sjukvården Strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete Tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter Organisation för planering och uppföljning av hälsa och arbetsmiljö Hälsa och arbetsmiljö integreras med varandra och i verksamheten Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) …en del av det internationella."

Liknande presentationer


Google-annonser