Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

POWERPOINTMALL 131017. DET HÄR ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Grundad 1998 24 400 studenter och 1 800 medarbetare Fem flervetenskapliga fakulteter:  Fakulteten för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "POWERPOINTMALL 131017. DET HÄR ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Grundad 1998 24 400 studenter och 1 800 medarbetare Fem flervetenskapliga fakulteter:  Fakulteten för."— Presentationens avskrift:

1 POWERPOINTMALL 131017

2 DET HÄR ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Grundad 1998 24 400 studenter och 1 800 medarbetare Fem flervetenskapliga fakulteter:  Fakulteten för hälsa och samhälle  Fakulteten för kultur och samhälle  Fakulteten för lärande och samhälle  Odontologiska fakulteten  Fakulteten för teknik och samhälle 100 program och 350 fristående kurser Omsättning 1,3 miljarder kronor

3 ORGANISATION

4 STUDENTER  24 400 studenter (12 600 helårsstudenter)  Två av tre studerande är kvinnor  En av tre studenter har utländsk bakgrund  Sju av tio studenter är första generationens akademiker  Studenterna etablerar sig väl på arbetsmarknaden enligt UKÄ:s analyser

5 STUDENTERNAS EXAMEN 52,7 % yrkesexamen 30,3 % kandidatexamen 9,0 % magisterexamen 3,5 % högskoleexamen 4,5 % masterexamen Vanligast förekommande yrkesexamen 49,5 % lärarexamen 13,0 % sjuksköterskeexamen 10,8 % socionomexamen 6,4 % högskoleingenjörsexamen 4,4 % studie- och yrkesvägledarexamen

6 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 2014 Drygt 500 med forskarexamen varav 85 professorer Högst andel kvinnliga professorer bland alla lärosäten (35 % år 2013) 441 internationella artiklar 221 aktiva doktorander 32 utfärdade forskarexamina Omsättning 274 miljoner kronor

7 FAKULTETSÖVERGRIPANDE FORSKNING Biofilms - Research Center for Biointerfaces Centrum för professionsstudier (CPS) Centrum för sexologi och sexualitetsstudier Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Institutet för studier i Malmös historia (IMH) Internet of Things and People Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)

8 FORSKNINGSINTÄKTER 2010 — 2014 (MNKR)

9 ANTAL ARTIKLAR 2010 — 2014

10 MALMÖ  Sveriges tredje största stad med 300 000 invånare  Genomsnittsåldern är 36 år, jämfört med 41 år i Sverige. Hälften av Malmöborna är under 34 år.  Mångkulturell stad med över 170 nationaliteter - Var tredje Malmöbo är född i utlandet  Tidigare en traditionell industristad nu präglad av entreprenörskap och kunskapsintensiv verksamhet

11 UTBILDNINGSNIVÅN I MALMÖ Sedan Malmö högskola bildades 1998 har:  Andelen med minst treårig eftergymnasial utbildning fördubblats, från 12 % till 24 %  Andelen forskarutbildade ökat från 1,2 % till 1,9 % Utbildningsnivån i Malmö är i nivå med de andra storstäderna Stockholm och Göteborg, men andelen forskarutbilda- de är högre i Malmö

12 UTBILDNINGSNIVÅN I MALMÖ - UTVECKLING SEDAN HÖGSKOLAN BILDADES 1998

13 SKÅNES UTMANINGAR OECD: TERRITORIAL REVIEWS 2012 Låg produktivitet och svag tillväxt jämfört med övriga Sverige Låg sysselsättningsgrad – stor inflyttning Hög ungdomsarbetslöshet – ung befolkning Stora skillnader i utbildningsnivå inom Skåne Segregation inom arbetsliv och boende

14 REKRYTERINGSLÄN SAMTLIGA NYBÖRJARE PÅ MALMÖ HÖGSKOLA

15 ANDEL MED HÖGUTBILDADE FÖRÄLDRAR HÖGSKOLENYBÖRJARE

16 ANDEL MED UTLÄNDSK BAKGRUND HÖGSKOLENYBÖRJARE

17

18

19

20 RUBRIK text

21 RUBRIK text

22 RUBRIK text

23


Ladda ner ppt "POWERPOINTMALL 131017. DET HÄR ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Grundad 1998 24 400 studenter och 1 800 medarbetare Fem flervetenskapliga fakulteter:  Fakulteten för."

Liknande presentationer


Google-annonser