Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett modernt, internationellt universitet i Småland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett modernt, internationellt universitet i Småland."— Presentationens avskrift:

1 Ett modernt, internationellt universitet i Småland

2 Sveriges nyaste universitet Linnéuniversitetet startade 1 januari 2010 En sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet Ett universitet med högsta möjliga verksamhetskvalitet, konkurrenskraft och utvecklingspotential

3 Linnéuniversitetets vision ”Linnéuniversitetet – en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.”

4 Med inspiration från Linné Linnéuniversitetets symbol är hämtad från Linnés Örtabok från 1725 Universitetets kärnvärden nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet är inspirerade av Linnés pionjäranda och entreprenörskap

5 Linnéuniversitetet i siffror 35 000 studenter 2 000 anställda Sveriges 5:e största lärosäte (antal studenter) 1 500 Mkr i omsättning, varav 350 Mkr forskning/ forskarutbildning

6 Utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Utbildning på grundnivå/avancerad nivå Uppdragsutbildning Forskning/utbildning på forskarnivå 7% 26% 67%

7 Fem fakulteter Fakulteten för ekonomi och design Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Fakulteten för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Fakulteten för naturvetenskap och teknik Nämnden för utbildningsvetenskap

8 Rektor Stephen Hwang Linnéuniversitetets förste rektor är Stephen Hwang, professor i fysik Stephen Hwang är en internationellt framstående vetenskapsman med lång erfarenhet av akademiskt ledarskap

9 Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö Kalmar Universitetet mitt i staden Naturvetenskap starkt forskningsområde Växjö Universitetscampus Humaniora och samhällsvetenskap starka forskningsområden En timme med tåg mellan orterna.

10 Framstående forskning Nationellt och internationellt framstående forskning Attraktiv forskningsmiljö som stöds av och samverkar med näringsliv, kommuner, landsting och andra intressenter 135 professorer 364 forskarstuderande

11 Regionen som bas, världen som spelplats 1 100 inresande utbytesstudenter varje år 500 utresande utbytesstudenter varje år Mer än 500 partneruniversitet i över 50 länder

12 En drivkraft för regionen Utvecklar nya former för samverkan med omgivande samhälle Verkar för regionens kompetensförsörjning, kompetensutveckling och forsknings- och utvecklingsarbete

13


Ladda ner ppt "Ett modernt, internationellt universitet i Småland."

Liknande presentationer


Google-annonser