Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin Standardiserade avvikelser från medelvärdet, säsongsrensade månadsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin Standardiserade avvikelser från medelvärdet, säsongsrensade månadsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin Standardiserade avvikelser från medelvärdet, säsongsrensade månadsvärden

2 BNP-gap Procent av potentiell BNP

3 BNP Procentuell förändring

4 Konsumentpriser i OECD-länderna Årlig procentuell förändring, månadsvärden

5 Styrräntor Procent, dagsvärden

6 Statsobligationsräntor, 10 års löptid Procent

7 Produktivitet BNP per arbetad timme, index 2008=100

8 BNP-gap och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

9 BNP-gap Procent av potentiell BNP

10 Produktivitet i näringslivet Förädlingsvärde per timme, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

11 Vinstandel i näringslivet Procent

12 Lönsamhetsomdöme i tillverkningsindustrin Standardiserade avvikelser från medelvärdet, säsongsrensade kvartalsvärden

13 Lönsamhetsomdöme i tjänstebranscher Standardiserade avvikelser från medelvärdet, säsongsrensade kvartalsvärden

14 Kronans effektiva växelkurs – KIX Index 1992-11-18=100, månadsvärden

15 Styrräntor Procent, dagsvärden

16 Hushållens konsumtion och sparkvot Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden respektive procent av disponibel inkomst

17 BNP-andelar Procent av BNP, löpande priser

18 BNP-gap och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

19 Sysselsättning och arbetslöshet Procentuell förändring respektive procent av arbetskraften

20 Arbetslöshet Procent av arbetskraften

21 Timlön och enhetsarbetskostnad i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

22 Faktisk och predikterad lön Procentuell förändring

23 Vinstandel i näringslivet Procent

24 BNP-gap, KPIF och reporänta Procent respektive procentuell förändring

25 Arbetsmarknadsgap och timlön i näringslivet Procent av potentiellt arbetade timmar respektive procentuell förändring

26 Centralt avtalade löneökningar Procent

27 Centralt avtalad löneökning i näringslivet Procent

28 Faktisk och predikterad löneökning Procent


Ladda ner ppt "Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin Standardiserade avvikelser från medelvärdet, säsongsrensade månadsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser