Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande arbete i Norrköping 23 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande arbete i Norrköping 23 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande arbete i Norrköping 23 november 2011

2 Målet är: Ett trygg kommun fri från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, och med ett minskat tobaksbruk.

3 Samverkan!  …med olika aktörer, exempelvis skola, fritid, polis, socialtjänst

4 De fyra hörnstenarna Föräldrar Klassrummet Elevhälsan Fritiden

5 De viktigaste personerna…

6 Exempel på riskfaktorer Samh ä lleTillg å ng till droger Lagar och normer Bostadsomr å de pr ä glade av kriminalitet, social utslagning etc. SkolaOtrivsel, oordning L å g kunskapsniv å Brist p å struktur L å ga f ö rv ä ntningar FamiljKonflikter, missbruk, kriminalitet, v å ld Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn Till å tande attityd (t ex f ö r ä ldrar som bjuder) Psykisk sjukdom Individ Aggressivitet / utanf ö rskap Misslyckande i skolan (koncentrationssv å righeter, skolk) Kamrater som har problem Tidig debut och positiv attityd till t ex droger

7 Exempel på skyddsfaktorer Samh ä lleV ä lf ä rdssamh ä lle Lagstiftning SkolaTydliga normer/regler och f ö rv ä ntningar fr å n vuxna Duktiga pedagoger Tydlig ledning Ett gott socialt och emotionellt klimat FamiljTydliga normer och f ö rv ä ntningar fr å n f ö r ä ldrar Goda och k ä rleksfulla relationer Att uppm ä rksammas f ö r positiva handlingar God insyn i vad barnet g ö r utanf ö r hemmet IndividSocial och kognitiv kompetens (kunna skapa och beh å lla relationer) Intelligens/skolframg å ng V ä lanpassade kompisar / organiserad fritid

8

9 Exempel på insatser  Nätverk  Föräldrastöd  Vuxnas förhållningssätt och ansvar: ”våga vara vuxen”  Stöd till barn i svåra livssituationer  Drogfria ungdomsarrangemang  Ansvarsfull alkoholservering  Årliga kartläggningar  Värdegrundsarbete i skolan  Lärarledarskapet  Skolnärvaroteam  Tobaksförebyggande arbete (Team SMART)  Regler och riktlinjer  Don’t Drink and Drive  Vett och etikett på krogen  Krogar mot knark

10 Gruppdiskussion 1. Framgångsfaktorer för lokalt förebyggande arbete. 2. Fallgropar/hinder. 3. Vad finns redan som fungerar i kommunerna? 4. Vad saknas o/e vilket behov av stöd ser vi? 5. Vad har vi på gång och vad skulle vi vilja göra?

11


Ladda ner ppt "Förebyggande arbete i Norrköping 23 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser