Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att strukturera en text

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att strukturera en text"— Presentationens avskrift:

1 Att strukturera en text
Disposition Att strukturera en text

2 Textens delar Inledning Huvudtext Avslutning

3 inledningen Syfte: Väcka intresse Skapa förtroende innehållsöversikt
Fråga Citat Historia Skapa förtroende innehållsöversikt

4 huvudtext Definition Jämförelse – likheter och skillnader
Orsaker och följder Stöd genom belägg för (och emot)

5 En vetenskaplig teori ”ett antagande om verkligheten”
Argumentation Syfte: övertyga om sin egen ståndpunkts förträfflighet, dvs. helt onyanserat, eller nästan i alla fall. TES HYPOTES Ståndpunkt/påstående En vetenskaplig teori ”ett antagande om verkligheten”

6 Argumentations-modellen:
TES FRÅGA ARGUMENT 1 ARGUMENT 2 ARGUMENT 3 MOTARGUMENT BEVIS 1 BEVIS 2 BEVIS 3 MOTBEVIS Argumentations-modellen: tes fråga argument bevis

7 Betygskriterier i historia
Nyanserad! Betygskriterier i historia

8 avslutning SYFTE: Sammanfattar Förstärker tesen Avrundar - SLUT

9 Disposition kan föregå text eller tvärtom!
Text före struktur Struktur före text = skriv texten först och strukturera sedan = disposition först och fyll i den med text. Växla mellan de två arbetssätten

10 Att tänka på: VAD ÄR UPPGIFTEN?
Följ instruktionerna och gör alla delar som efterfrågas. Anpassa din text efter skrivsituationen, dvs. efterfrågad texttyp och mottagare.   Använda källor och göra korrekta referenser till dem. Visa att du kan skilja på kommenterande och refererande inslag, dvs. på dina egna tankar och andras. Om du citerar, gör det rättvisande.

11 UPPGIFT: Historieuppdrag 1
Bearbeta din version av historieuppdraget utifrån riktlinjerna för disposition: Inledning Huvudtext Avslutning Använd dig gärna av argumentations-tekniken, men sträva efter att vara nyanserad. Deadline: fredag 7/10 Problem med källor? Förslag på källor: UPPGIFT: Historieuppdrag 1

12


Ladda ner ppt "Att strukturera en text"

Liknande presentationer


Google-annonser