Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lathund projektansökan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lathund projektansökan"— Presentationens avskrift:

1 Lathund projektansökan
Idé/utlysning Kontakta avdelningsekonom så tidigt som möjligt, dock senast 10 arbetsdagar innan ansökan ska vara inlämnad (senast 20 arbetsdagar innan om ansökan avser EU-medel, ex strukturfond eller Horizon 2020) Kalkyl Upprättas tillsammans med avdelningsekonom Signeras av: Avdelningschef och avdelningsekonom Arkiveras av: Avdelningsekonom Intern förbindelse samfinansiering Upprättas endast vid samfinansiering Signeras av: Dekan, avdelningschef och avdelningsekonom (även vicedekan på NMT) Ansökan Upprättas och skickas in av: Projektansvarig Signeras av: Avdelningschef (Nyhet i arbetsordning fr ) EU-projekt signeras av rektor Vid samfinansiering ska dekan signera ansökan. Diarieföring Ansökan tillsammans med alla eventuella bilagor och underlag som skickas till finansiären diarieförs av projektansvarig För mer info se: Handläggningsordning projektansökan och offert (dnr MIUN 2013/1105)


Ladda ner ppt "Lathund projektansökan"

Liknande presentationer


Google-annonser