Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5S grunden för allt förbättringsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5S grunden för allt förbättringsarbete"— Presentationens avskrift:

1 5S grunden för allt förbättringsarbete
Om en organisation bara fick välja en aktivitet/metod inom Kaizen vad skulle du rekommendera då? Masaaki Imai: "5S är grunden för allt förbättringsarbete." Quality Technology & Management, LiU

2 Vad är ”5S”? 5 S är ett hjälpmedel för att hålla ordning på en arbetsplats De 5s:en kommer ursprungligen från Japan och betyder: SEIRI= Sortera SEITON= Systematisera SEISO= Städa/Snygga till SHITSUKE= Standardisera SEIKETSU= Se ständigt till Quality Technology & Management, LiU

3 Sortera Bestäm vad som ska behållas och vad som inte behövs och ska kastas. Endast de verktyg som är nödvändiga för respektive utrustning skall finnas på plats. Vilket material behövs verkligen? Under denna grundliga genomgång av sitt material passar man på att städa sina arbetsplatser. Quality Technology & Management, LiU

4 Systematisera Systematisera innebär att organisera de saker som behövs så att vem som helst lätt kan hitta och använda dem Märk material och placera det på uppmärkta platser Var sak har sin plats ! 30 sekunder regel: Vem som helst skulle kunna hitta saker inom 30 sekunder. Quality Technology & Management, LiU

5 Systematisera Att Systematisera är att se till att varje sak har sin plats. Platserna för utrustning, verktyg och material skall vara tydligt uppmärkta så att inga tveksamheter råder om var de hör hemma och vilka som saknas. Detta gör att alla personer lätt kan hitta saker då de behövs. Quality Technology & Management, LiU

6 Systematisera Gör placeringen självklart!
121 123 122 120 Märk upp materialet och dess plats! Quality Technology & Management, LiU

7 Set In Order Quality Technology & Management, LiU

8 Quality Technology & Management, LiU

9 Städa/Snygga till Att städa är att göra rent ordentligt.
Detta görs för att hitta alla smutsorsaker och åtgärda dem för all framtid. Maskiner, rör, kablage, kabelstegar, biutrymmen etc. - allt skall göras ordentligt rent. Quality Technology & Management, LiU

10 Standardisera Skapa regler och rutiner för upprätthållandet av 5s
Rengöring och kontrollinstruktioner I detta steg skapar man ansvarsområden för 5s En checklista för uppföljning av 5s utarbetas. Checklistan används för egenkontroll och av chefen som en utvärdering av laget Quality Technology & Management, LiU

11 Se till Se till innebär att bibehålla den ordning och organisation som skapats Analysera grundorsaker till smuts och oordning Upprätthåll ordningen genom att regelbundet genomföra 5S aktiviteter. Genomför åtgärder för att minska behovet av rengöring Quality Technology & Management, LiU

12 5S Exempel Efter 5S Före Quality Technology & Management, LiU

13 Ibland blir det överraskningar!
FÖRE 5S EFTER 5S Quality Technology & Management, LiU

14 Effekter av 5S Minskad skaderisk
Maskiner och utrustning får ett bättre underhåll Stabilare processer Grunden för standardisering och förbättringsarbete Trevligare arbetsplats eftersom det är ordning och reda Minskar eller eliminerar vissa typer av förluster Quality Technology & Management, LiU

15 5S övning 13 = Underkännt 13 = OK
VÄND INTE SIDAN innan du har fått instruktioner! Måste avsluta när tiden är över! Stryka nummer i ordning från 1-49 diagonalt med en linje som illustrerat: slut 13 = OK start 13 = Underkännt Quality Technology & Management, LiU


Ladda ner ppt "5S grunden för allt förbättringsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser