Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål för 2014-2016. Biennial Goals 2014 – 2016 Living up to our mission Conviction – Commitment – Courage Proposals presented and voted on at the ZI 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål för 2014-2016. Biennial Goals 2014 – 2016 Living up to our mission Conviction – Commitment – Courage Proposals presented and voted on at the ZI 2014."— Presentationens avskrift:

1 Mål för 2014-2016

2 Biennial Goals 2014 – 2016 Living up to our mission Conviction – Commitment – Courage Proposals presented and voted on at the ZI 2014 Convention Zonta International’s Biennial Goals present the focus areas for the biennium. District and clubs should develop their own biennial goals adapted to local conditions. The main focus for next biennium's International Service and ZISVAW Projects is preventing root causes through education.

3 D21 Strategi och Mål 2014-2016 3 fokusområden Service Advocacy Medlemskap Areorna och klubbarna skapar sina egna mål i linje med distriktets och anpassade till sina lokala förutsättningar.

4 Service Övergripande mål: Den självklara aktören i kvinnofrågor och genom kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och aktivt agerande, stärka kompetensen i syfte att öka medvetenheten om Zonta och våra serviceprojekt.

5 Service Mål 1:Service och Advocacy samarbetar vid alla projekt inom Distriktet Mål 2:Säkerställa varaktiga effekter genom samarbete med kommuner och frivilligorganisationer Mål 3:100% av alla lokala projekt ska fokusera på kvinnors och flickors villkor Mål 4: Alla åtgärder ska, så långt möjligt, ha mätbara effekter

6 Advocacy Övergripande mål: Den självklara aktören i kvinnofrågor och genom kunskapsöverföring och aktivt agerande skapa opinionsbildning i syfte att åstadkomma en attitydförändring.

7 Advocacy Mål 1:Advocacy och Service samarbetar vid alla projekt inom Distriktet Mål 2: Alla klubbar har minst en aktivitet per år med fokus på Advocacy/opinionsbildning Mål 3:Skapa förståelse för ZI och FNs verktyg för opinionsbildning genom utbildning och information Mål 4:Alla opinionsbildande åtgärder ska, så långt möjligt, ha mätbara effekter

8 Medlemskap Övergripande mål: Stolta, aktiva och kompetenta medlemmar med engagemang för Zontas mål och verksamhet

9 Medlemskap Mål 1: Rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medlemmar Mål 2: Höja kompetensen inom ramen för area- och klubbarbete Mål 3: Alla medlemsfrämjande åtgärder ska, så långt möjligt, ha mätbara effekter

10 Medlemskap Mål 4:Bidra med 87 $ per år och medlem till Zonta International Foundation Mål 5:10% deltagande på Distriktsmötet i Nyköping i maj 2015 Mål 6: 10% deltagande på Convention i Nice i juli 2016


Ladda ner ppt "Mål för 2014-2016. Biennial Goals 2014 – 2016 Living up to our mission Conviction – Commitment – Courage Proposals presented and voted on at the ZI 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser