Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam Folktandvård i Norrland?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam Folktandvård i Norrland?"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam Folktandvård i Norrland?
Presentationsmaterial uppdaterat den 17 mars 2011

2 Norrtingssamarbetet Norrtingssamarbetet i nuvarande form startade 2002 och består idag av flera nätverk: Tandvårdscheferna möts tre – fyra gånger per år. Video och telefonmöten med fasta grupper. Vårdutvecklarna Personalcheferna Ekonomicheferna Specialistcheferna Fr o m 2007 träffas alla verksamhetschefer i Norrland en gång/år

3 Vad har vi gjort hittills?
Odontologiskt kunskapscentrum i Norr Regional SATS-grupp Samordnad specialisttandvård - Gemensamma vårdriktlinjer för barn- och ungdomsprocessen, - Gemensamma vårdriktlinjer och prioriteringsprinciper för tandreglering - Gemensamma vårdriktlinjer för vård av patienter med tandlossningssjukdomar - Kartläggning klinisk forskning Samverkan utbildning Frisktandvård i Norr Gemensamma nyckeltal Samarbete vid taxesättning .

4 Uppdraget Landstingsstyrelserna i de fyra länen har gett landstingsdirektörerna i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för Folktandvården. Projektet har bland annat att Ta fram förslag till en gemensam organisation för Folktandvården. Belysa effekterna av en gemensam organisation utifrån perspektiven medborgare, processer, medarbetare och ekonomi. Se över vilka alternativ som finns till hur verksamheten juridiskt kan organiseras och belysa effekterna av dessa. Ta fram en plan för införande av den nya organisationen fr o m den 1 januari 2012

5 Folktandvården Norrland
Ca anställda Omsättning ca 1,3 miljarder Ca vuxna revisionspatienter och ca barn (96%) 99 kliniker för allmäntandvård 4 kommuner med specialistcentrum samt tandreglering i 5 kommuner till 11 kommuner med tandteknisk verksamhet

6 Tidsplan Rev

7 Varför gemensam organisation?

8 Gemensam organisation 1(2)
Förbättra förutsättningar för Landstingen i Norrland att få en leverantör av tandvård, som kan säkerställa landstingens yttersta ansvar för en god och tillgänglig tandvård för länens befolkning Säkerställa tillgången till specialistkompetens i hela området Öka förutsättningarna för en tydlig styrning inom Folktandvården Öka förutsättningarna för att attrahera och behålla medarbetare

9 Gemensam organisation 2(2)
Stordriftsfördelar med bättre utvecklade stödfunktioner genom att samordna resurser för personal, ekonomi, information och IT Samordna resurser för vårdutveckling och vårdprocesser, folkhälsoarbete, utåtriktad verksamhet samt FoUU (forskning, utveckling och utbildning) Enhetlig riktlinjer för lönebildning, utbildning/ kompetensutveckling, upphandling och inköp samt IT-system Ett utvecklat samarbete med Odontologiska institutionen kan skapa förutsättningar för en aktiv kunskapsöverföring till Folktandvården i hela Norrland

10 Inriktning/förslag för gemensam organisation av Folktandvården i Norrland

11 Allmäntandvård Bygga vidare på den nuvarande indelningen i verksamhetsområden Sammanhållen organisation som ska svara upp mot samtliga fyra landstings krav på god och tillgänglig tandvård Jämtland 12 klinikområden med verksamhet på 21 kliniker Västernorrland verksamhetsområden med verksamhet på 18 kliniker Västerbotten 10 basenheter med verksamhet på 31 kliniker Norrbotten verksamhetsområden med verksamhet på 29 kliniker

12 Specialisttandvård Sammanhållen, dvs en gemensam organisation
Kompetenscentrum i Östersund, Sundsvall, Umeå och Luleå Odontologiska ämnesråd ska hålla ihop och utveckla specialiteten/ämnet Verksamhetsmässig koppling till allmäntandvården

13 Övrig verksamhet FoUU (forskning, utveckling och utbildning) Folkhälsa Utåtriktad verksamhet Uppsökande verksamhet Samordning av befintliga resurser inom respektive område för att skapa gemensamma resurser och organisation för utvecklat stöd till klinikerna

14 Stödfunktioner Gemensamma funktioner för
Vårdutveckling, ekonomi, personal, information och IT Resurser ska finnas lokalt placerade Funktionernas uppdrag och ansvar blir att ge utvecklat och kvalificerat stöd till verksamheten och ledningen för Folktandvården För organisationen ska gemensamma lösningar och system successivt utvecklas Distansöverbryggande teknik ska utvecklas för att ge möjlighet till geografisk spridning och samordning

15 Nuläget 17 mars Kommande aktiviteter
Följande aktiviteter har genomförts Framtagande av direktiv för utredningen (okt-nov) Utarbetande av tids- och aktivitetsplan samt kommunikationsplan(okt) Risk- och intressentanalys samt Swotanalys genomförd (okt-nov) Delrapport till styrgruppen (dec-jan) Information till respektive landstingsstyrelse (feb) Förankring inom respektive organisation (jan-feb) Delprojekt organisations- och associationsform påbörjad (feb) Delrapport godkänd av Styrgruppen Jämtland hoppar av utredningen den 22 februari (Landstingsstyrelsen) Styrgruppen beslutat att utredningen slutförs med tre landsting Kommande aktiviteter Förutsättningar och former för samverkan och utveckling i allmäntandvård Förutsättningar och former för samverkan och utveckling i specialisttandvård Ekonomi- och styrmodell för Folktandvårdens gemensamma organisation Personalstrategier för gemensam kompetensförsörjning och ledningsstöd


Ladda ner ppt "Gemensam Folktandvård i Norrland?"

Liknande presentationer


Google-annonser