Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobila enheten Salems kommun *.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobila enheten Salems kommun *."— Presentationens avskrift:

1 Mobila enheten Salems kommun *

2 Nytorpsmodellen Mobil enhet Soc Polis Fältare Mentor Mentor Mentor

3 Bakgrund Mobil enhet CEHT (aug-07) Nytorpsmodellen(-07)
Projekt ”Elevcoach” (aug-09) Ny förvaltningschef (mars-10) Hela elevpengen fördelas ut på skolorna Resursskolan (resurser ska komma till eleverna och inte elever till resurserna) Projekt, ”Mobil enhet”(VT11/HT12) *

4 Ramar för Mobil enhet Nytorpsmodellen- nämndbeslut i mars 2011
- Öka elevernas närvaro och måluppfyllelse Eleven kvar i sitt naturliga sammanhang Flexibla stödåtgärder nära eleverna på skolan Samverkan i fokus Dokumentation av mål, metod, ansvar och uppföljning *

5 Mobila enhetens mål Verksamhetsmål:
Den mobila enhetens samverkansarbete bidrar till att öka elevens närvaro och måluppfyllelse i sitt skolsammanhang. Individ/elevmål: Den mobila enhetens mål är att eleven själv planerar, genomför och utvärderar sitt skolarbete på ett målinriktat sätt. *

6 Arbetssätt Mobila enheten
Ansökan Kartläggning Åtgärdsförslag Insatser (Nytorpsmodellen) Uppföljning Utvärdering *

7 Nytorpsmodellen Ett sätt att säkra att alla elever lämnar skolan med minst godkända betyg, tro på sig själva och på framtiden En strukturerad modell som främjar skolnärvaro *

8 Nytorpsmodellen Individuellt utformad utvecklingsplan
Tidsanalys (skola-fritid) Kort -och långsiktiga mål (motivation) Inventering av elevens och nätverkets resurser (kartläggningen) Elevplanering skrivs utifrån mål (Veckobrev och skrivschema) Kontinuerlig uppföljning och utvärdering via veckoplaneringen (struktur-tydlighet-förutsägbarhet) *

9 TIDSANALYS Dag Viktigt att hinna med Inbokad aktivitet/tid
Skolarbete/tid                     Måndag Repa m. band Kompisar/skola 18-20 bandy Huddinge Läxtid: Tisdag "Repa" Tumba Läxtid: (Pappa hemma) Onsdag Läxtid: Torsdag Läxtid: Fredag Kompisar Tot: 6 ½ tim Tot: 7½ tim *

10 Nuläge Mål - När? Metod Ansvar Utvärdering Socialt (Strategier, behov av stödinsatser, t ex pedagoger, föräldrar.) Kortsiktiga sociala mål Långsiktiga sociala mål Kunskapsmässigt (Strategier för lärande, behov av stödinsatser t ex pedagoger, föräldrar.) Kortsiktiga kunskapsmål Långsiktiga kunskapsmål

11 Fritidsaktivitet: 15- 16.30 "Repa" Tumba Läxarbete:18.00-19.30
Utvärdering vecka Måndag Fritidsaktivitet: Innebandy Huddinge Läxarbete: Tisdag Fritidsaktivitet: "Repa" Tumba Läxarbete: (Pappa hemma) Onsdag Fritidsaktivitet: "Repa" Tumba Läxarbete: Torsdag Fritidsaktivitet: "Repa" Tumba Läxarbete: Fredag Ledig *

12

13

14 AKTÖRSDOKUMENT Mötesplats: Närvarande: Datum: Aktör: Nuläge: Mål: När:
Metod: Ansvar: Utvärdering:

15

16

17

18

19 Enhetsbeskrivning Personal Anna Borg, gruppledare Mobil enhet
Maja Lartell, elevcoach (skola) Ferit Baylan, elevcoach (fritid) Anna Röst Riben (Skolpsykolog) Steve Berggren, psykolog Lokal Växthuset *

20 Anna Borg, Gruppledare Mobila enheten
bereda, leda, följa upp och utvärdera insatser och beslut delta i förvaltningsövergripande utvecklingsmöten budgetansvar arbeta med elevcoahen för skolans, alla uppdrag ansvarig för samarbetet med KIND/ psykolog Steve Berggren *

21 Psykologer Anna Röst Riben, psykolog (fokus skola & handledning)
Steve Berggren, psykolog (fokus metodutveckling & handledning) Observationer i skolmiljön ABAS Mobila enhetens egna formulär med intervju av elev, föräldrar, pedagoger, annan viktig vuxen. För- och efter bedömning på elevens förmågor idag. För att se en utveckling. Exemplefråga: (Skola) Vet du hur eleven eleven lär sig bäst? (lärstil) *

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


Ladda ner ppt "Mobila enheten Salems kommun *."

Liknande presentationer


Google-annonser