Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Augusti 2007. Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Augusti 2007. Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Augusti 2007

2 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

3 Konjunkturläget Augusti 2007 Prognosen i sammandrag (juni inom parantes) 200720082009 BNP3,5 (3,6)3,8 (3,7)3,1 (3,0) Sysselsättning2,2 (2,2)1,3 (1,2)0,9 (0,8) UND1X1,2 (1,1)1,8 (1,8)2,0 (2,1) Reporänta 1 4,00 (3,75)4,75 (4,50)4,75 (4,75) Offentligt finansiellt sparande 2 2,6 (2,4)2,5 (2,5)3,1 (3,0) 1 Vid årets slut. 2 Procent av BNP. Procent

4 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP i valda länder Årlig procentuell förändring

5 Konjunkturläget Augusti 2007 Världsmarknadstillväxt Årlig procentuell förändring

6 Konjunkturläget Augusti 2007 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongrensade kvartalsvärden

7 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens disponibla inkomster Årlig procentuell förändring, fasta priser

8 Konjunkturläget Augusti 2007 Bidrag till BNP-tillväxten Fasta priser, procentenheter

9 Konjunkturläget Augusti 2007 Bytesförhållande Index 2006=100

10 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och real BNI per capita Årlig procentuell förändring

11 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar för hela ekonomin Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

12 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetade timmar Årlig procentuell förändring

13 Konjunkturläget Augusti 2007 Anställningsplaner i näringslivet Nettotal, kvartalsvärden

14 Konjunkturläget Augusti 2007 Sysselsatta, timmar och medelarbetstid Index 1992=100, säsongrensade kvartalsvärden

15 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet Procent av respektive mått på arbetskraften

16 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet enligt ILO-definitionen Procent av arbetskraften

17 Konjunkturläget Augusti 2007 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel företag, procent, kvartalsvärden

18 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Augusti 2007 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

20 Konjunkturläget Augusti 2007 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Augusti 2007 Reporäntan i Sverige Procent, dagsvärden

22 Konjunkturläget Augusti 2007 Alternativa reporäntebanor Procent, kvartalsvärden

23 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgap Procent, kvartalsvärden

24 Konjunkturläget Augusti 2007 UND1X-inflationen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

25 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgap Procent, kvartalsvärden

26 Konjunkturläget Augusti 2007 UND1X-inflationen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

27 Konjunkturläget Augusti 2007 Den offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

28 Konjunkturläget Augusti 2007 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

29 Konjunkturläget Augusti 2007 Marginal till utgiftstaket Miljarder kronor


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Augusti 2007. Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser