Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MORIA: Frihet och utlitarism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MORIA: Frihet och utlitarism"— Presentationens avskrift:

1 MORIA: Frihet och utlitarism

2 Bentham, Mill och Sidgwick
Yttrande- och livsstilsfrihet The harm principle Handlingsutilitarism (aktutilitarism) Regelutilitarism

3 Mill (och Taylor): Om friheten
”My freedom to swing my fist ends where your face begins” Relationen mellan stat-medborgare Människor vet själva vad som är bäst för dem Paternalism: att göra något mot någons vilja för denne persons skull Bättre samhälle om så många livsstilar som möjligt tillåts (experiments of living)

4 The harm principle En persons frihet får endast begränsas i syfte att förhindra skada på andra människor negativ frihet Immidiate risk of substantial harm Vad är skada? Att ett beteende är stötande är inte tillräckligt olika personer tar upp av olika saker Vad samtyckande vuxna gör i enskildhet angår ingen annan

5 Yttrandefrihet The harm principle reglerar även yttrandefriheten
Förbjuda falska påståenden? Om åsikten inte tillåts kan den inte refuseras offentligt Kan finnas korn av sanning Ger oss anledning att granska våra egna ståndpunkter för att veta vilka påståenden som är falska måste man veta att man har rätt. Vi är inte felfria

6 Utilitarism Benthams principle of utility
Tillskriver lycka och lidande en fundamental roll i människors liv En handling är rätt/fel i relation till hur den leder till lycka/lidande Konsekvenser i termer av lycka och lidande Jämställer gott med lycka (pleasure) och ont med lidande (pain) Antar att lycka och lidande är kvantifierbart och alltså kan mätas

7 Mäta lycka Benthams (kalkyl)förslag
Intensitet: (hur intensiv (stark) är lyckan) Varaktighet: (hur länge varar lyckan) Säkerhet/osäkerhet: (hur (o)sannolikt är det att lyckan kommer följa?) Närhet i tid: (hur snart kommer lyckan?) Fruktsamhet: sannolikheten att mer av samma känsla kommer Renhet: sannolikheten att känslan inte kommer åtföljas av sin motsats Omfattning: Hur många kommer att påverkas

8 Benthams indirekta argument
Utilitarismen kan bäst förklara våra moraliska regler Vanliga regler: håll löften, döda inte, stjäl inte, ge till de fattiga osv. Utilitarismen ger stöd till att dessa regler generellt sett åtföljs men bekräftar också att det finns undantag

9 Mills argument Något är önskvärt endast om människor önskar det för dess egen skull Lyckan önskas för sin egen skull (av enskilda personer) Lycka är det enda som önskas för sin egenskull Alltså: Lycka är det enda önskvärda Lycka är önskvärt för enskilda personer Moralen gäller för alla personer Alltså: lycka för alla personer är moraliskt önskvärd Dvs hedonistisk utilitarism är sann

10 Andra ordningens principer
Omöjligt att använda lyckokalkyl inför varje enskilt beslut Tar en evig tid Bentham: följ generella tumregler men ha alltid lyckokalkylen i åtanke Mill: betonar starkare att de härledda principerna ska följas Sidgwick: tänk oftast inte på lyckokalkylen utan följ tumreglerna istället ger bättre utfall i praktiken Lyckokalkyl endast när tumreglerna krockar?

11 Varför regelutilitarism?
Tre problem för handlingsutilitarism Enskilda handlingar kan vara monstruösa men bidra till ökad lycka Svårt att värdera effekterna av enskilda handlingar Mellanmänskliga relationer (vänskap, kärlek) Istället för att värdera en handlings riktighet efter dess effekter ska man utvärdera handlingen i förhållande till hur väl reglerna maximerar lyckan och minskar lidandet Hur ser reglerna ut? Konflikt mellan reglerna?


Ladda ner ppt "MORIA: Frihet och utlitarism"

Liknande presentationer


Google-annonser