Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur har ny teknik påverkat det svenska språket de senaste tusen åren?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur har ny teknik påverkat det svenska språket de senaste tusen åren?"— Presentationens avskrift:

1 Hur har ny teknik påverkat det svenska språket de senaste tusen åren?

2 Boktryckarkonsten Vad hände? I slutet av 1400-talet kom Gutenbergs boktryckarkonst till Sverige. Då fick vi möjlighet att sprida tryckt text i måna exemplar (Källa YYY). Hur påverkades språket? Det var boktryckarkonsten som möjliggjorde spridningen av Gustav Vasas bibelöversättningar. Dessa påverkade svenska språket mycket och vi fick en gemensam språknorm (baserat på Mälardalens svenska). Få kunde läsa, men Bibelns ord förkunnades av präster i kyrkor över hela landet (Källa YYY).

3 INDUSTRIALISMEN Vad hände? Under och 1800-talet, d.v.s. den yngre nysvenska perioden påbörjades industrialiseringen i Europa, med start i England. Hur påverkades språket? Under den senare delen av den yngre nysvenska perioden bidrog industrialiseringen till att många engelska låneord gjorde entré i svenskan. Orden kunde ofta härledas till just den nya industrin: cykel, lokomotiv, pir, rigg, strejk, frihandel (källa YYY).

4 TV,RADIO Vad hände? Under första halvan av den nusvenska perioden (1900- talet) gjorde den nya tekniska uppfinningar sitt intåg i folks hem. Under andra halvan av 1900-talet hade många tillgång till en eller båda av dessa medier. Hur påverkades språket? Eftersom mycket av språket som talades i radio och tv var uppläst skriftspråk bidrog detta till att människor började tala mer skriftspråkligt, till exempel hoppade istället för hoppa (Källa YYY). Via radio och tv fick vi också allt större tillgång till den anglo-amerikanska kulturen. Många ord som rör musik, dans och film strömmade in i svenskan, och en stor del av dagens lånord är från engelskan (Källa YYY).


Ladda ner ppt "Hur har ny teknik påverkat det svenska språket de senaste tusen åren?"

Liknande presentationer


Google-annonser