Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sibbarp-Dagsås 28 mars 2011. Vad händer ikväll? 19.00-19.15Introduktion 19.15-20.00Visioner 20.00-21.00Aktiviteter Handlingsplaner 21.00-21.30Lokal utvecklingplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sibbarp-Dagsås 28 mars 2011. Vad händer ikväll? 19.00-19.15Introduktion 19.15-20.00Visioner 20.00-21.00Aktiviteter Handlingsplaner 21.00-21.30Lokal utvecklingplan."— Presentationens avskrift:

1 Sibbarp-Dagsås 28 mars 2011

2 Vad händer ikväll? 19.00-19.15Introduktion 19.15-20.00Visioner 20.00-21.00Aktiviteter Handlingsplaner 21.00-21.30Lokal utvecklingplan (de som ska skriva)

3 Leader-metoden Liasons Entre Actions de Development de Economic Rural ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi” Leader är en metod för landsbygdsutveckling Ett nytt sätt att arbeta med underifrånperspektiv och ovanifrånperspektiv tillsammans

4 Leader- metoden Underifrånperspektiv Samverkan Lokal kunskap LAG Local Action Group - beslutande organ på lokal nivå - 3-partnerskap: består av lika delar ideell, privat och offentlig sektor

5 -Möjliggöra utveckling av de halländska byarna. -Stötta grupper som arbetar med lokal utveckling. Syfte med Vår by – vår framtid

6 Mål med Vår by – vår framtid Attraktiv och levande landsbygd Styra och påverka byns utveckling lokalt Bistå i processen att utveckla bygden Genomföra Framtidsverkstäder Arbeta fram Lokala utvecklingsplaner Fler Leader-projekt

7 Tidsplan för en by Framtidsverkstad Starta arbete med LUP Uppföljande verkstad Fortsätta LUP Konkret handlingsplan

8 Syfte & Mål med den här kvällen Syftet med kvällen är att fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla Sibbarp-Dagsås Målet är att hitta grunderna för en vision, skapa aktiviteter/arbetsgrupper och starta arbetet med en lokal utvecklingsplan.

9 Vision ”En vision utan handling är bara en dröm, en handling utan vision enbart ett tidsfördriv. En vision i kombination med handling kan däremot förändra världen.”

10 Visioner Önskvärd framtid Scenarier Möjlig framtid Analys Strategier Handlingsplan Nutidsanalys Vision

11 Handlingsplan Vad vill vi åstadkomma? Vad ska vi göra? Hur ska det genomföras? När ska det genomföras? Vilka resurser finns ? Vem gör vad?

12 LUP En lokal utvecklingsplan rekommenderas när: ni vill skapa ett dokument som uttrycker bybornas vilja ni vill ha ett gediget program om byn att arbeta efter i det lokala utvecklingsarbetet byborna vill förstärka sina argument i diskussioner om lokala utvecklingsfrågor med kommunen, regionen, byggnads- och planeringsmyndigheter eller finansiärer.

13 LUP Byborna vill förstärka byns attraktionsvärde för befintliga eller nyinflyttade familjer, företag och servicefunktioner Vill ansöka om stöd till olika utvecklingsprojekt. Arvode till den som ansvarar för skrivandet.

14 Nog pratat! Dags för verkstad!

15 Två frågor som tar fram en vision: Hur vill du att Sibbarp-Dagsås ska vara och se ut år 2020? Hur vill du att andra ska uppfatta Sibbarp- Dagsås år 2020? Vision

16 SWOT PositivtNegativt InterntStyrkorSvagheter ExterntMöjligheterHot Korsbefruktning av begreppen: FRAMGÅNGSSTRATEGI (Styrkor + Möjligheter) UTVECKLINGSSTRATEGI (Svagheter + Möjligheter) ÖVERLEVNADSSTRATEGI (Styrkor + Hot) RETRÄTTSTRATEGI (Svagheter + Hot) Vision

17 Handlingsplan Förbjudna ord & fraser… vill (jag vill jobba mer aktivt med…) försöka (jag ska försöka ordna…) fundera (vi kan fundera kring…) tänka (jag kan tänka på hur arbetet…) undersöka (vi kan undersöka möjligheterna…)

18 Handlingsplan jag ska ringa NN och boka ett möte. jag ska bjuda in x, y och z till en nätverksträff vi ska träffas den 28:e för att planera… innan den 25:e ska jag skriva ned och dela mina tankar med… innan nästa möte ska jag ha gjort detta, x ha gjort detta och y ha gjort detta.

19 Handlingsplan Vilka aktiviteter/åtgärder ska genomföras för att man ska nå visionen?

20 LUP Vem skriver den lokala utvecklingsplanen? Behövs det ett möte till? I så fall när? Vad ska det handla om? Hur ser tidsplanen ut för Sibbarp- Dagsås?

21 Håkan Eriksson 0721-82 50 33 hakan.eriksson@hylte.se Stort tack!


Ladda ner ppt "Sibbarp-Dagsås 28 mars 2011. Vad händer ikväll? 19.00-19.15Introduktion 19.15-20.00Visioner 20.00-21.00Aktiviteter Handlingsplaner 21.00-21.30Lokal utvecklingplan."

Liknande presentationer


Google-annonser