Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STs Arbetsmiljörapport 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STs Arbetsmiljörapport 2010"— Presentationens avskrift:

1 STs Arbetsmiljörapport 2010
Utredare Torbjörn Carlsson

2 Syftet med undersökningen 2010
Att fortlöpande följa ST-medlemmarnas arbetsmiljö – grundläggande för ett fackförbund. Att STs undersökningar och uppfattningar ska få genomslag i media och på våra arbetsplatser Och inte minst – att konkreta åtgärder görs för att förbättra arbetsmiljön (politiska beslut och beslut på olika nivåer i myndigheter, bolag m fl)

3 Hur mycket/lite har du att göra?
64 procent instämmer helt eller delvis att de har för mycket att göra Ökning jmf med 2008 (då 55 procent) AF, FK och Kronofogdemyndigheten sticker ut över 70 procent Kvinnor 65 procent och män 60 procent

4 Ändrad arbetsmängd det senaste året?
Nästan hälften – 49 procent – av medlemmarna har mer jobb att göra än för ett år sedan I stort sett på alla undersökta områden uppger en stor andel medlemmar att de fått mer att göra Indikerar en ökad arbetsbelastning – tillsamman med frågan om mycket/lite att göra

5 Arbetar övertid? Nästan hälften – 47 procent – av medlemmarna arbetar över varje vecka Indikerar en ökning med 10 procentenheter jmf med 2008 Ersättning för övertid eller flexen?

6 Anser du dig få ersättning för all tid du jobbar?
28 procent uppger att de inte får ersättning för all arbetstid Vanligt att medlemmar hänvisar till flextidssystem – man sköter själv sin ”övertid” där 36 procent svarar att övertidsersättning inte ryms i budget

7 Hot och våld? 7 procent anger att de varit utsatta för hot eller våld
Inom vissa områden som kriminalvård och kronofogden större problem av ”naturliga skäl” Bemötande samt omhändertagande vid hot och våld viktigt Stöd från arbetsgivaren? – drygt en tredjedel av medlemmarna är inte nöjda

8 Får du den kompetensutveckling som krävs?
26 % av medlemmarna säger sig inte få den kompetensutveckling som krävs Brist på kompetensutveckling negativt för verksamhetens resultat och arbetsmiljön

9 Får användning för hela sin kompetens i arbetet?
40 procent av medlemmarna uppger att de inte får användning av hela sin kompetens 38 procent av kvinnorna och 44 procent av männen

10 Har du haft planeringssamtal med chefen?
En femtedel av medlemmarna har inte haft planeringssamtal det senaste året Arbetsgivare och fack rörande eniga om vikten av att samtal genomförs – trots det genomförs det inte för alla Samtalet viktigt för planering av kompetensutveckling

11 Med och beslutar om upplägget av arbetet?
30 procent anger att de för det mesta inte eller aldrig är med och beslutar om upplägget av arbetet Med tanke på dagens medlemmar och framtida rekryteringsbehov av personal för myndigheter, universitet och bolag så finns all anledning till att vara kritisk till att så många har så lite att ”säga till om”

12 Tillräckligt med tid och andra resurser till mitt förfogande?
Hela 37 procent uppger att läget är så att de inte kan klara sitt uppdrag fullt ut! Inom AF och FK – hälften av medlemmarna gör den bedömningen – svarar för en betydande del av samhällsservicen En liknande fråga ställdes i arbetsmiljörapporten 2008 – då angav 20 procent att de saknade tid och resurser

13 De jag ger service upplever att de får tillräckligt stöd?
Frågan ställdes till förvaltningsmyndigheterna (som AF, FK, Skatteverket m fl) 68 procent instämmer helt eller delvis – men en fjärdedel anser att de som ges service inte upplever ett tillräckligt stöd

14 Bästa med jobbet? Bra arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter, självständighet och inflytande samt göra nytta för andra människor och samhället Karriär och lön kommer långt ner – oroande bland annat med tanke på behoven av att anställa framöver Kvinnor och män tycker i stort sett lika

15 STs förslag – några exempel
Tillräckliga resurser – inte minst med tanke på omorganisationer samt ändrade regelverk i välfärdssystemen ”Utvecklingskontrakt” om kompetensutveckling Trygghet i anställningen – tillsvidareanställning ska vara det normala Trygghet i omställningen – utveckla trygghetsavtalet Insatser mot hot och våld Certifiera arbetsmiljön En ny lönepolitik för staten – lönerna inom STs organisationsområden ska vara konkurrenskraftiga

16 Om undersökningens uppläggning 1
Webbenkät till 14 av ST avdelningar – myndigheter, universitet/högskola och bolag/affärsverk Genomfördes feb – mars 2010 C:a 2/3 av STs medlemmar har e-postadress Försiktighet i jämförelse med arbetsmiljörapporten 2008

17 Om undersökningens uppläggning 2
Över svar - drygt medlemmar fick enkäten – 34 % svarade Indikation på förändringar jmf 2008 Problemfokuserad – det ST vill förbättra! OBS! Tabellbilaga för att se myndigheter, bolag/affärsverk och universitet/högskola


Ladda ner ppt "STs Arbetsmiljörapport 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser