Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heliga platser och rum Alla religioner har platser och rum som är heliga för dem. En helig plats kan vara Jerusalem och ett heligt rum kan vara en kyrka,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heliga platser och rum Alla religioner har platser och rum som är heliga för dem. En helig plats kan vara Jerusalem och ett heligt rum kan vara en kyrka,"— Presentationens avskrift:

1 Heliga platser och rum Alla religioner har platser och rum som är heliga för dem. En helig plats kan vara Jerusalem och ett heligt rum kan vara en kyrka, så som det för kristna människor. I kunskapskrav E, för religion, står att eleven ska ha grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum. Därför kommer vi att titta lite närmare på de 5 världsreligionernas heliga platser/rum. När vi avslutar området ”Världsreligionerna” ska du kunna resonera kring likheter och skillnader mellan några religioner när det gäller heliga platser/rum.

2 Kristendom De kristnas gudstjänstlokaler kallas kyrkor.
De kan se ut på många olika sätt. Viktiga platser är t.ex. Jerusalem Kristendom är en av de största religionerna i världen. Det finns många olika inriktningar t ex katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan. Dessa har olika syn på hur deras heliga rum, kyrkor, ska se ut. T ex finns det många fler religiösa bilder (ikoner) och utsmyckningar i ortodoxa kyrkor än i protestantiska. Jerusalem är en helig plats för kristna människor. Det är den för att de första kristna var judar och för judarna var Jerusalem den enda heliga platsen. Här fanns nämligen Guds tempel. De första kristna samlades i Salomos pelargång, där Jesus brukat undervisa. Eftersom många aldrig kunde resa till det fjärran Jerusalem, försökte människor hitta heliga föremål (reliker) på närmare håll. Varje land fick sina heliga platser med reliksamlingar, som exempelvis undergörande Mariabilder. Den främsta av de heliga platserna i Europa är Rom, där det finns otaliga minnesställen, kyrkor och martyrgravar (martyr är någon som dött för sin tro). Här i Sverige är en av de mest kända heliga platserna Vadstena, där Den heliga Birgittas kloster startades. Vad är en kyrka? Varför finns det så många olika typer av kristna kyrkor? Ge exempel på skillnader mellan olika kyrkor. Varför är Jerusalem en helig plats för kristna människor? Vad är en relik? Vilken är den främsta heliga platsen i Europa? Nämn en helig plats i Sverige.

3 Judendom Judarna firar gudstjänst i byggnader som kallas synagogor.
En central plats är Klagomuren i Jerusalem. Klagomuren är det enda som finns kvar av Jerusalems tempel. Jerusalems tempel byggdes av Salomo och blev den heligaste platsen för Israels folk. Romarna förstörde templet år 70 e Kr. Det enda som fanns kvar var den västra muren. Dit kommer många judar för att beklaga sig över det som hänt. Därför kallas den ”Klagomuren”. En annan helig plats är det s.k. Tempelberget - under den nuvarande Klippmoskén (som är en helig plats inom islam). Det är platsen för den klippa där judarna traditionellt anser att deras förfader Abraham en gång var nära att offra sin son Isak. När romerska riket bredde ut sig och romarna förstörde templet i Jerusalem, som var den viktigaste heliga platsen för judarna, byggde man istället gudstjänsthus, synagogor. Det finns nu synagogor spridda över hela världen. Synagogan är inte bara ett gudstjänsthus. Där kan man också studera eller bara träffas för att ha trevligt. Längst fram i synagogan står arken, där Torarullarna förvaras. De innehåller de fem Moseböckerna, som också kallas Lagen. Där står hur man ska leva som jude. Vad hände med Salomos tempel i Jerusalem år 70? Vad är en synagoga och vad används den till? Varför är innehållet i Torarullarna så viktigt för judarna?

4 Islam Islams gudstjänstlokal kallas moské.
Minaret är ett torn på moskén. Därifrån ropas bönetiderna ut. Islams heligaste plats är Mekka. Där finns Kaba med den heliga stenen. Moskén är islams helgedom. Ordet kommer ursprungligen från arabiskan och betyder plats för tillbedjan. I en moské kan man till exempel studera, be eller gifta sig. Men det ordnas även middagar, möten och andra aktiviteter för församlingen. Därför har många moskéer stora tillbyggnader som kan inrymma så väl klassrum som övernattningslokaler. Varje moské har en minaret. Detta är ett högt torn, antingen sammanbyggt med moskén eller fristående. Då det är dags för bön, ropas detta ut från minareten (böneutropet). Ursprungligen saknade moskéerna minaret, då genomfördes böneutropet på lämpligt ställe där det hördes tydligt. I varje moské är en av väggarna riktad mot Mecka. Det är framför denna vägg som man samlas i rader då det är dags för bön. Kaba är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats tillsammans med profeten Muhammeds moské i Medina i Saudiarabien och klippmoskén i Jerusalem. Kaba är en stor kubisk byggnad som står mitt på gården i moskén i Mekka. Den är täckt av svart tyg med guldbroderade skrifter från Koranen. Varje muslim bör om möjligt en gång under sitt liv delta i vallfärden till Mekka och där gå sju varv moturs runt Kaba och helst röra eller kyssa stenen. Kaba har genom tiderna raserats och återuppbyggts ett flertal gånger. Muslimerna tror att Kaba först byggdes av Adam som det första hus där Allah tillbads. Heliga stenen är enligt legenden en svart meteorsten som kommer från paradiset. Vad är en moské och vad används den till? Vad gör man i minareten? Ge exempel på heliga platser inom islam. Vad är Kaba och hur ska en troende muslim göra vid ett besök där? Varför är Kaba viktig för muslimerna?

5 Hinduism Gudstjänstlokalerna kallas tempel.
De kan vara mycket stora eller mycket små. Många har ett tempel eller altare hemma. Ett exempel på helig plats är Varanasi, Shivas heliga stad. Floden Ganges är också viktig. Ett tempel är gudarnas palats och bostad. I de stora templen förvaras den eller de gudarna som tillbeds allra längst in i templet och endast prästerna har tillträde dit. De besökande ägnar sig åt ritualer som att vandra medsols runt templet, att skänka offergåvor som mat och blommor och läsa långa texter med gudens namn. Några hinduiska gudar är Vishnu, Shiva och Ganesha som är kunskapens gud. Varanasi sägs vara hinduismens heligaste plats. Staden är enligt hinduer guden Shivas stad. Därför har Varanasi i många år varit det största vallfärdsmålet för många hinduer. Här predikade också Buddha (grundare av buddhismen) sina läror för mer än 2500 år sedan. Genom Varanasi flyter den heliga floden Ganges som sägs ha sitt ursprung i staden och Shivas hårlock. Att ta sig ett dopp i den heliga floden, och då framför allt i Varanasi, är något som alla hinduer bör göra innan de dör. Att dö, brännas och spridas här ger en garanterad plats i himlen eller rättare sagt befrielse från det eviga kretsloppet av återfödelse. Många vill därför att deras aska ska spridas i floden. Ett heligt bad i Ganges renar från orenhet därför vallfärdar många dit. Vad är ett tempel och vad används det till? Varför är Varanasi en helig plats? Varför är Ganges en viktig plats för hinduer? Vad är en vallfärd?

6 Buddhism Buddhisternas gudstjänstlokal kallas tempel.
En viktig plats är Lumbini i Nepal där Buddha föddes. Buddhister dyrkar ofta i sina egna hem vid ett altare med en Buddhabild i centrum. Många besöker också templen vid viktiga religiösa helger eller på födelsedagar för att offra och bevittna ceremonierna. Man kan också besöka de kloster som finns och där ge offergåvor till munkarna och nunnorna. När Buddhas lära spreds blandades med andra religioner i de områden där den spreds. Därför kan tempel och heliga platser se mycket olika ut beroende på vilket land det är. Lumbini är en buddhistisk vallfärdsort i Nepal, vid foten av Himalaya nära gränsen till Indien. Detta är platsen där drottning Mayadevi sägs ha fött Siddhartha Gautama, som i sin tur, som Buddha, grundade buddhismen. Vad är ett buddhistiskt tempel och vad används det till? Varför ser de buddhistiska templen och de heliga platserna olika ut i olika länder? Var ligger Nepal? Varför är Lumbini en viktig plats för buddhister?

7 Likheter och skillnader
Vilka likheter kan du hitta när det gäller heliga platser och rum i de fem världsreligionerna? Vilka skillnader kan du hitta? Finns det några religioner som har samma heliga platser eller rum? Varför är det så? Likheter: Alla har heliga platser/rum. Platserna har ofta något att göra med grundaren av religionen Skillnader: I de buddhistiska och hinduiska templen har man inga gudstjänster. Inom hinduism och buddhism kan man ha tempel hemma i bostaden. Samma heliga platser/rum: Islam, kristendom och judendom har heliga områden i Jerusalem. Varför?: Deras religioner har samma ursprung och har sedan efter hand delats och blivit olika religioner.


Ladda ner ppt "Heliga platser och rum Alla religioner har platser och rum som är heliga för dem. En helig plats kan vara Jerusalem och ett heligt rum kan vara en kyrka,"

Liknande presentationer


Google-annonser