Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STs arbetsmiljörapport 2008 - i samarbete med SCB Seminarium 2008-06-13 Torbjörn Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STs arbetsmiljörapport 2008 - i samarbete med SCB Seminarium 2008-06-13 Torbjörn Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 STs arbetsmiljörapport 2008 - i samarbete med SCB Seminarium 2008-06-13 Torbjörn Carlsson

2 ST – att förbättra arbetsmiljön Långsiktigt och medvetet arbete med arbetsmiljön 1999, 2001 och nu 2008! Stort genomslag – politiker, myndighetsledningar och media med flera Ny undersökning hösten 2007 – enkät till 5200 ST- medlemmar

3 Resultat - områden Stress i arbetet Arbetstid – övertid Tystnaden på jobbet – högt i tak?

4 Stress i arbetet Krav, inflytande, stöd och ansträngning ”Alldeles för mycket att göra” uppger drygt hälften Har jobb med hög anspänning – mellan 15 till 35 procent beroende på kön och typ av arbete Stödet från chefen – något bättre jmf med 2001

5 Stress i arbetet Hög anspänning – mest pressade arbetssituationen – i större utsträckning kvinnor i alla typer av arbete Datorarbete – andelen som jobbar vid datorn hela tiden har ökat – kvinnor 77 procent – män 53 procent Mer än hälften uppger att de har arbetsrelaterade besvär – kroppsligt, svårt av koppla av jobbet m.m.

6 Stress i arbetet 40 procent av kvinnorna och 32 procent av männen - aldrig eller för det mesta inte med och lägger upp sitt eget arbete 42 procent av kvinnorna och 32 procent av männen - får inte gehör för påtalade brister Vad har gjorts för att minska stressen? Facket ! – drygt 26 procent vet ej – 48 procent ”Nej gör inget”

7 Kontakt med allmänheten - medborgarna Ungefär 50 procent av STs medlemmar har minst halva tiden kontakt med medborgarna – som 2001 30 procent av medlemmarna får varje vecka ta emot kritik och besvikelse.. men över 90 procent av medlemmarna uppger att medborgarnas inställning är positiv eller lika positiv som negativ

8 Utbildning och kompetensutveckling Fler som uppger att de har en utvecklingsplan jmf 2001 – trots det uppger drygt 55 procent att de saknar en sådan plan! Utvecklingskontrakt med arbetsgivaren

9 Chefernas arbetssituation Anger i större utsträckning än övriga grupper att de hoppas över luncher, arbetar över eller tar med jobbet hem Har ett större inflytande över sin arbetssituation Chefernas situation är i stort densamma som vid förra undersökningen 2001

10 Arbetstid Allt vanligare med informella lösningar – den anställde arbetar ”självmant” så mycket som behövs Runt 40 procent arbetar över (i olika utsträckning) varje vecka 70 procent av kvinnorna och 57 procent av männen uppger att de alltid får ersättning för övertid

11 Tystnaden på jobbet – högt i tak? Förändring under de senaste åren – c:a 60 procent anser att det är en oförändrad situation Drygt var fjärde ST-medlem anser att det blivit lägre i tak – chefer tycker i större utsträckning att det blivit högre i tak Ungefär var tredje svarande anser att den som framför kritik drabbas av nackdelar (ex. lön karriär)

12 Tystnaden på jobbet – högt i tak? Allvarligt att så pass många anser det blivit lägre i tak - grundlagsskyddat! Enstaka myndigheter sticker ut – exempelvis FK mellan 33 procent (intern) och 40 procent (offentligt) Drabbas av nackdelar efter kritik anser 29 procent av kvinnorna och 36 procent av männen

13 Pelarna Jobb med hög anspänning – myndigheter – bolag/affärsverk – universitet/högskola. Tripp, trapp trull Bolag - mindre stöd från chefer jmf andra pelare – konflikt med chefen vanligare Möjlighet eller inte att påverka arbetsmiljön – ganska lika mellan pelarna

14 Pelarna Facket tagit initiativ för att minska stressen? - inge större skillnad mellan pelarna Arbete över normal arbetstid något mindre vanlig inom bolagen/affärsverk jmf med övriga pelare Vid mycket övertidsarbete – i större utsträckning obetalt

15 STs arbetsmiljörapport – facklig politik Högre i tak! Ökade insatser mot hot om våld och våld Arbetstid Metoder för IT-utveckling Certifiering av arbetsmiljön

16 Arbetsmiljörapporten – vad händer nu ? Seminarium med avdelningarna 13 juni – viktigt! Skrivelser till berörda myndighetsledningar – kontakter med politiker Ett inslag på ST-veckorna Stödmaterial Media – ytterligare insatser framöver


Ladda ner ppt "STs arbetsmiljörapport 2008 - i samarbete med SCB Seminarium 2008-06-13 Torbjörn Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser