Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationalisering EU-frågor Internationell strategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationalisering EU-frågor Internationell strategi."— Presentationens avskrift:

1 Internationalisering EU-frågor Internationell strategi

2 Varför internationalisering? Hur det påverkar kommunen: EU-medlemskapet får allt större konsekvenser för det lokala/regionala arbetet. Stimulerar och utvecklar den lokala ekonomin Tillför sociala och kulturella mervärden Skapar nya kunskaper och nätverk till nytta för den kommunala utvecklingen. Gör kommunen attraktiv i internationella sammanhang och sätter den på världskartan!

3 Forts. Hur det påverkar kommunen: Aktiverar den lokala befolkningen till att tänka nytt, skapa nya kontakter och nätverk. Globalt tänkande. Krav på språkkunnande och förståelse och acceptans för andra kulturer. Skapar nya arbetstillfällen och sysselsätter människor, ex. genom projekt som delfinansieras av ESF-Europeiska Socialfonden. Utvecklar landsbygden genom Leader – landsbygdsprogrammet. Utvecklar och förbättrar kvalitén på utbildningsområdet genom EU:s sektorsprogram: Sokrates och Leonardo da Vinci. Skapar vänskapsband och relationer med orter i Europa genom vänortsprogrammet.

4 Nyttan med EU-projekt Pengarna, att ta vara på EU:s fonder och program Man marknadsför och synliggör kommunen/regionen Möjligheter till mobilitet och erfarenhetsutbyte Nya perspektiv på den egna verksamheten Projekten stimulerar och stärker personalen

5 Varför internationell strategi? Integrera det internationella arbetet i kommunens övriga verksamhet/kärnverksamhet. Skapa acceptans och förståelse samt förankra det internationella arbetet. Tillföra struktur, prioriteringar och medel för det internationella arbetet.

6 Forts. Internationell strategi Europeiska dimensionen/Europeiskt syfte Tidsplanering (arbeta på lång sikt för att nå hållbara resultat) Budgetarbete (bör kunna finansieras i de olika förvaltningarna) De flesta kommuner har en internationell strategi för att nå lyckat resultat på lång sikt.

7 Arbetsgrupp/Internationell Vision (politiskt förankrad) Uppdrag (bl.a. göra en bakgrundsbeskrivning, ta fram långsiktiga mål, se över den interna org., skicka på remiss) Tidsperspektiv

8 Vision för Hjo kommun ”Internationalisering ska vara en del av vår vardag! Genom vårt engagemang för internationellt samarbete kan vi vara med och påverka vår bygd och omvärld!”

9 Framtida projektförslag Vänortsprogrammet ”European Citizens Programme” Ungdomsprogrammet ”Ung och aktiv” Skolutvecklingsprojekt inom Comenius(förskola- grundskola) Grundtvig (vuxenutbildning) och Leonardo da Vinci (yrkesutbildning) Studiebesök och fortbildning (alla kategorier) Kultur (konst och musik) Folkhögskolan Diverse projektidéer inom Leader OBS! Projekten är till för att förverkliga visionen!!

10 Goda exempel från andra kommuner i regionen Vara kommun Fler engagerade - har positiv inställning. Styrdokument där internationalisering ingår. Chefer och ledare ser positivt på detta och är engagerade i olika projekt och bygger nätverk - internationellt perspektiv. Politisk vilja - samtliga nämnder ska ha internationella kontakter. Många projekt, även utanför Europa. Samarbete över verksamhetsgränserna. Sett positiva fördelar. Organisationen lyfter. Tibro kommun Gedigen planplanering och upplägg med EU-utbildning för politiker och ett internationellt nätverk TIN.

11 Webbsidor Hjo kommuns internationalisering www.hjo.se klicka på länken ”Internationellt” www.hjo.se Hjo folkhögskolas internationalisering www.folkhogskolan.com Klicka på länken ”Skolan” och sedan ”Internationellt” www.folkhogskolan.com

12 Diskussion Varför ska Hjo kommun arbeta med internationalisering och EU-projekt? Hur kan detta förändra/förbättra Hjo kommuns framtid? Hjo kommuns vision? ”Internationaliseringen är en del av vardagen för kommuninvånarna genom engagemang för internationell utveckling och deltagande i internationellt samarbete, där man är med och påverkar omvärlden!”


Ladda ner ppt "Internationalisering EU-frågor Internationell strategi."

Liknande presentationer


Google-annonser