Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litterära epoker Svenska 2 ESE13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litterära epoker Svenska 2 ESE13."— Presentationens avskrift:

1 Litterära epoker Svenska 2 ESE13

2 Vad menas med en litterär epok
En litterär epok innebär att man under en period skrev böcker och andra texter på ett sätt som var typiskt för den tidens sätt att tänka. I efterhand när man har läst vad som skrevs så inser man att litteraturen speglade samhället och tänkandet och så satte man ett namn på det hela, t ex "Upplysningen", "Romantiken" eller "Realismen". Litteraturen i ett samhälle är alltid präglad av samtidens tänkande eftersom ingen människa står fri från sin egen samtid, inte ens författare och konstnärer.

3 Antiken En period som omfattar upp emot 3500 år. Från ca 3000 f.Kr fram till 700-talet. Omfattar litteratur från den första skriften till och med tidig medeltid. Blomstrade i Grekland och Romarriket. Kända verk Illiaden & Odyssen av Homeros Romaren Vergilius imiterade Homeros och skrev Aeneiden Verken skrevs ofta på olika versmått och handlar om myter, sagor och gudar. Ofta muntligt berättelser som berättades i generationer och till sist skrev ner.

4 Textexempel - Antiken "Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akhilleusolycksdiger, till tusende kval för akhajernas söner." Inledningen på Iliaden skriven på vers. Antagligen skrivs den på vers för att den skulle vara lättare att minnas för de som berättade den muntligt.

5 Medeltiden En period som varade ca år 380 – 1453
Nya genrer växte fram. Man talar ofta om det höviska, hjälteeposet och riddarromanen Innehöll ofta kristna motiv och budskap Flera kända sagor växer fram som folksägner Tusen och en natt, Kung Artur Kända verk Tristan och Isolde, Decamerone, Divina Commedia (Den gudomliga komedin)

6

7 Upplysningen Kyrkan tappar långsamt makten och vetenskapen och förnuftet tar över under 1700-talets senare hälft England blev ett föregångsland genom att ett nytt styrelseskick infördes där makten delades mellan parlamentet och kungen. Upplysningens filosofiska centrum fanns i Frankrike där man började betona människans fri- och rättigheter. Kvinnornas villkor förändrades dock inte särskilt mycket. Människans roll är att reda på så mycket som möjligt och lära sig om Guds skapelse, naturlagarna t.ex.

8 Upplysningen Robinson Kruse är den typiske upplysningshjälten som koloniserar sin egen ö och lär sig överleva själv tack vare sitt förnuft Kända verk Gullivers resor, Candide

9 Robinson Kruse - Textexempel
Därefter lade jag ner en hel del möda på att tillverka ett parasoll, vilket jag verkligen behövde och länge hade önskat mig. Jag hade sett hur man gör dem i Brasilien, där de är till stor nytta i den starka solvärmen. Och här var det minst lika varmt, om inte varmare, eftersom det var närmare ekvatorn. Då jag därtill var tvungen att ofta vistas ute skulle jag ha stor nytta av det som skydd både mot regnet och hettan. Det var oändligt ansträngande och mycket tidsödande att försöka åstadkomma någonting användbart. Ett par tre gånger trodde jag att jag hade lyckats men var tvungen att börja om igen. Till slut gjorde jag ett någorlunda bra. Den stora svårigheten var att det måste kunna fällas ihop. Om jag bara kunde spänna upp det men inte fälla ihop det måste jag ju alltid bära det över huvudet, och det hade jag inte stor nytta av. Men som sagt, till slut gjorde jag ett som tjänade sitt syfte, och jag täckte det med skinn, med hårsidan utåt, så att det slog ifrån sig regnet som ett skärmtak och så helt skyddade mig från solen att jag lika gärna gick ut i hettan som jag förut gick ut då det var svalt. När jag inte behövde parasollet kunde jag fälla ihop och bära det under armen. På detta sätt levde jag ett mycket behagligt liv, och genom att helt underkasta mig Guds vilja och foga mig i Hans försyn hade jag funnit frid i mitt sinne. Det var bättre än att umgås med andra människor, ty när jag kände längtan efter att få tala med något, frågade jag mig om jag inte fick ut mera av att umgås med mina egna tankar, och om jag får säga, umgås med Gud i bön, än jag kunde ha fått ut av den bästa tänkbara samvaro med andra. Under de fem år som följde kan jag inte påstå att det hände någonting särskilt anmärkningsvärt. Livet förflöt som vanligt, i samma banor som tidigare. Min huvudsakliga sysselsättning bestod i att så mitt korn och mitt ris, att torka mina druvor och lägga upp ett så pass stort förråd att det skulle räcka ett år i taget. Jag ägnade min tid åt detta och åt min dagliga jakt, och dessutom åt att bygga en kanot. När jag äntligen fick den färdig grävde jag en kanal som var två meter bred och en meter djup och åtta hundra meter lång och genom den kanalen förde jag ner kanoten till viken. Den första kanoten som jag hade gjort så stor och otymplig utan tanke på hur den skulle kunna sjösättas fick jag låta ligga kvar som en påminnelse om att jag måste handla klokare nästa gång. Men nästa gång kunde jag alltså inte hitta något lämpligt träd som växte mindre än åtta hundra meter från stranden. Ändå ansåg jag att företaget skulle vara genomförbart. Och jag gav inte upp. Trots att arbetet tog mig närmare två år knotade jag aldrig över det, eftersom jag hoppades att äntligen få en båt och kunna komma ut på havet. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 1719

10 Robinson Kruse – Diskutera och skriv
Hur går det till när Robinson tillverkar sitt parasoll? Hur ser han själv på sitt arbete? Vad innebär det för Robinson att han litar på Guds försyn? Vad sköter Gud och vad klarar Robinson själv? Beskriv med hjälp ur texten hur Robinson erövrar ny kunskap. Hur får Robinson tiden att gå? Är Robinson – trots sin utsatta situation – optimistisk eller pessimistisk? Motivera med stöd ur texten. Robinson beskriver att han hellre umgås med sina egna tankar än med andra människor. Håller du med? Diskutera.

11 Romantiken En direkt motreaktion till Upplysningen som existerade delvis parallellt med Upplysningen och fram till mitten på 1800-talet Fokus på känslan istället för förnuftet. Romantiserade naturen och hävdade att naturkunskapen aldrig skulle kunna förklara allt, allra minst människan. Historia och religion intresserade många författare. De såg gärna en länk mellan människorna och en högre verklighet. Romantikernas intresse i det mystiska och gåtfulla tog sig uttryck i rena skräckberättelser. Vår tids populära genrer som skräck, deckare och science fiction har alla sina rötter i skräckromantiken.

12 Romantiken En av romantikens frontfigurer är Johann Wolfgang von Goethe. Ett av hans främsta verk är Den unge Werthers lidanden om den hopplöst olyckligt förälskade Werther. I brev till sin vän Wilhelm berättar Werther om sina mödosamma försök att vinna, den redan förlovade, Lottes hjärta. J.W. Goethe

13 Den unge Werther - Textexempel
16 juli Ack, det löper som en eld genom mina ådror, om min hand av en händelse snuddar vid hennes, om våra fötter vidrör varandra under bordet! Jag ryggar tillbaka som om jag svett mig på eld, och en hemlig kraft drar mig åter mot henne – jag blir så yr av det. – Och ack, hennes oskuldsfulla sinne, hennes oberörda själ känner inte hur mycket dessa små förtroligheter pinar mig. Och när hon någon gång i samtalets iver lägger sin hand på min, flyttar sig närmare mig och hennes muns himmelska andedräkt är inom räckhåll för mina läppar – då tror jag mig sjunka samman som träffad av en ljungeld. Och Wilhelm! Om jag någonsin understod mig att mot denna himmel, detta förtroende – du förstår mig. Nej, så fördärvat är mitt hjärta ej! Men svagt, svagt tillräckligt! – Och är ej detta fördärv? Johann Wolfgang von Goethe Den unge Werthers lidanden, 1774. 18 augusti Måste det verkligen vara så att det som skänker människan sällhet även blir källan till hennes sorg och smärta? Mitt hjärtas varma, innerliga dyrkan av naturen, som skänkt mig så mycken glädje, som förvandlade världen omkring mig till ett paradis, bereder mig numera en outhärdlig plåga som följer mig överallt där jag går. När jag förr från klippans höjd bort över floden mätte den fruktbara dalen med min blick, lät den leka bort mot synrandens kullar och såg allt omkring mig spira och gro, när jag såg dessa berg, från foten till hjässan beklädda med höga lummiga träd, dessa slingrande dalgångar, skuggade av de täckaste dungar, och den sakta rinnande floden glida fram mellan susande säv och spegla de vackra molnen som den milda aftonvinden vaggande över himlen, när jag hörde fågelsången ge liv åt skogen, och miljoner myggor oförtrutet dansande i solens sena röda strålar och hennes sista slocknande blick väckte gräsets brummande skalbagge, och allt detta surrande och svävande liv omkring mig drog min blick ned till markens mossa, som avtvingar den hårda klippan sin näring, och ginstens som växer utmed den torra sandåsen, uppenbarade för mig naturen innersta, glödande, heliga liv – hur famnade jag ej allt detta i mitt varma hjärta och kände mig i detta överflöd som en gud, och den oändliga världenshärliga gestalter rörde sig i min själ, besjälade allt.

14 Den unge Werther – Diskutera och skriv
Hur reagerar Werther när Lotte är i hans närhet? Vad är det Werther antyder för sin vän Wilhelm att han skulle vilja göra, i de sista raderna i det första brevet? Hur ser det landskap ut som Goethe beskriver? Ge exempel på hur han beskriver naturen från ett helt panorama ner till minsta detalj. Vad är det i naturen som gör att den förälskade Werther känner sig som en gud? Har du själv någon gång känt som Werther? Beskriv känslan och situationen. Gör en lista med minst tre saker som skiljer Den unge Werther och Robinson Kruse.

15 Realismen Uppstod som en reaktion på Romantiken i mitten på 1800-talet
Världen skulle nu skildras som oförfalskad som möjligt Det fanns en dokumentär strävan att porträttera de sociala och ekonomiska orättvisor som rådde i samhället. Vardagliga händelser och vardagliga människor i centrum. Det som hände inom hemmets fyra väggar. Realismens författare menade att litteraturen skulle skildra ett utsnitt ur verkligheten, på samma sätt som ett fotografi. Existerar samtidigt med besläktade strömningar såsom naturalism, symbolism och senromantik Kända verk Oliver Twist, Kommunistiska manifestet

16 Oliver Twist - Textexempel
Blodet rusade så hett genom ådrorna och upp i kinderna på honom att han kände det som om han fortfarande befann sig i en glödande ugn. Därpå tog han förvirrad och skrämd till flykten och sprang därifrån så fort han kunde. Allt detta hade blott tagit nån minut. I samma ögonblick Oliver tog till benen stack den gamle herrn handen i fickan, märkte att näsduken var borta och vände sig hastigt om. När han såg Oliver rusa sin väg trodde han naturligtvis att det var han som var tjuven. Tag fast tjuven! skrek han och sprang efter Oliver med boken i handen. Men han var inte den ende som skrek. Räven och Charley hade inte velat ådraga sig misstankar genom att springa gatan fram utan hade smugit sig in i första portgång de träffade på runt hörnet. Så fort de hörde ropet och såg Oliver komma springande, rusade de fram och skrek: Tag fast tjuven! och deltog som goda medborgare i förföljandet. Ehuru Oliver hade uppfostrats av filosofer, ägde han inte teoretisk kännedom om det vackra axiomet att självbevarelsedriften är den främsta naturlagen. Annars skulle han kanske inte ha tappat huvudet. Nu blev han emellertid blott ytterligare skrämd och flög iväg som en virvelvind med den gamle herrn och de bägge pojkarna skrikande och hojtande efter sig. Tag fast tjuven! Tag fast tjuven! Det ligger något magiskt i de orden. Handelsmannen lämnar sin disk, kusken sin vagn, bagaren sin deg, springpojken sina paket, skolpojken sina stenkulor, barnet sina leksaker. Alla störtar de i väg huller om buller, skriker, knuffas i gathörnen så att hundarna skäller och hönsen flaxar vilt. - Tag fast tjuven! Hundratals röster stämmer in och hopen av förföljare växer. De störtar fram, plaskar genom vattenpussar och klampar över stenläggningen. Fönstren slås upp, folk rusar ut. I människans bröst slumrar en lidelse att jaga någonting. Ett stackars andfått barn, flämtande av utmattning och med skräck i blicken, spänner varje muskel för att undkomma sina förföljare. De vinner alltmer på sitt byte, de ser att hans krafter håller på att avtaga, de skriker allt ivrigare: Tag fast tjuven! Ja, tag fast honom för Guds skull, om också bara av ren barmhärtighet. Äntligen fast! Ett välriktat slag, där ligger han på gatan, medan folket trängs omkring honom. Alla försöker få en skymt av honom. - Vart tog herrn vägen? – Där kommer han. – Släpp fram herrn! Var det den här pojken? – Ja, det var det. Charles Dickens, Oliver Twist,

17 Oliver Twist – Diskutera och skriv
1. Varför deltar nästan alla i förföljandet av Oliver? 2. Hur reagerar Oliver på det som sker? 3. Dickens övergår från dåtid till nutid mitt i avsnittet. Leta reda på stället och fundera över vad han kan tänkas vilja uppnå med sitt tempusbyte. 4. Vilka känslor väcker Olivers utsatta läge hos dig som läsare? Har du någonsin känt så själv? 5. På vilket sätt kan man beskriva textutdraget från Oliver Twist som realistiskt?

18 Naturalismen Var det möjligt att ytterligare skärpa skildringen av verkligheten? Kunde realismen förstärkas, så att den drabbade läsarna istället för att enbart roa och informera dem? På samma sätt som en vetenskapsman kunde bevisa hur naturlagarna fungerar, kan författaren ge prov på hur människors liv formas och styrs av arv och miljö. I denna anda kom Charles Darwins Om arternas uppkomst 1859 som förklarade att de individer som var bäst anpassade för en viss livsmiljö var de som överlevde och fick föra sina gener vidare. Steget var inte långt till uppfattningen att de lagar som rådde i naturen också gällde för det mänskliga livet. Ett sådant synsätt kunde förklara driftiga personers framgångar och massornas liv i fattigdom och elände. Steget från realismens Dickens till naturalismens Zola är med andra ord långt: hos Dickens fanns det gränser för verklighetsskildringen, men hos Zola censurerades ingenting

19 Hallarna - Textexempel
Solen föll in snett på Rue Rambuteau och lyste upp fasaderna i vilkas mitt Rue Pirouette öppnade sig som ett svart hål. I gatans andra ända såg man Saint-Eustaches stora mittskepp liksom förgyllt av soldammet så att det kom att likna ett ofantligt helgonskrin. Och mitt i folkmängden vid gatukorsningen syntes en hel här av gatsopare som närmade sig i en rak linje med regelbundna svep av kvastarna, medan sopåkarna med stora grepar kastade soporna i de stora vagnarna som gjort halt vid vart tjugonde steg. Men Florents hela uppmärksamhet var riktad på den stora charkuteriaffären som stod öppen och flammade till i skenet från den uppgående solen. Den låg nästan i hörnet av Rue Pirouette. Den var en fröjd för ögat. Den stod där leende med sina livliga färgklickar som klingade till mitt i allt det marmorvita. Skylten, där man kunde namnen QUENU GRADELLE med stora guldbokstäver omgivna av grenar och blad, var målad på en ljus bakgrund och var täckt med glas. […] Längst nere i skyltfönstret alldeles innanför glaset stod burkar med skinkfärs och senap i en lång rad. Ovanför dem kunde man se runda, benfria skinkor, täckta av gult rivebröd och prydda med grönt krås. Därefter kom de stora faten i tur. De späckade strassburgtunnorna, röda och glänsande, blodröda vid sidan av de bleka korvarna och grisfötterna, de svarta blodkorvarna i frestande slingor, leverkorvarna, hopbundna två och två, så välstoppade att de nästan var sprickfärdiga, högtidliga medvurstar som påminde om kyrksångare bakifrån i kåpor av silver. Invid dem låg fat med pastejer som ännu var varma. Vidare såg man stora skinkor, glaserade stekar av kalv och gris, där geléet var genomskinligt som kanderat socker. Dessutom fanns det stora terriner på vilkas botten kött och färser låg upplagda i sjöar av stelnat fett. Mellan assietterna och faten på den blåa pappersbädden hade man lagt fram burkar med buljongextrat, konserverad tryffel, små terriner med gåslever, små vattrade askar med tonfisk och sardiner. En låda med mjukost och en annan med persiljespäckade singlar i smör hade liksom händelsevid ställts upp i vardera hörnet. Och allra högst upp kunde man slutligen se halsband av medvurstar och fläskkorvar som var upphängda på en med krokar försedd stång. Det var symmetriskt ordnade och påminde om tofsar på dyrbara draperier. Och den sista avsatsen i denna magens helgedom kröntes av ett fyrkantigt akvarium mellan två purpurröda buketter av gladioler, dekorerat med snäckor och stenar, i vilket två små röda fiskar oavlåtligt sam av och an. Florents hud överfors av en rysning. Så blev han varse en kvinna som stod i solskenet på tröskeln till butiken. Hon var kronan på verket av detta gedigna och lyckliga överflöd, alla dessa glädjeämnen i fett och kött. Det var en vacker kvinna. Hon fyllde nästan hela dörröppningen, men var ändå inte för fet trots den fylliga barmen som gärna följer med trettiårens mognad. Hon hade just stigit upp och redan låg hennes hår slätt och glänsande draget i små slingor över tinningarna. Detta kom henne att se mycket prydlig ut. Hon hade den genomskinliga skära och vita hy som ofta de människor får som handskas med fett och rått kött. Hon gjorde snarast ett allvarsamt intryck, verkade lugn och hade långsamma rörelser. Hon log med ögonen fast läpparna var slutna. Hennes hals omslöts av en stärkt, vit linnekrage, hon bar vita lösarmar som nådde upp till armbågarna. Det vita förklädet räckte ända till skospetsarna och endast fållen av hennes svarta kaschmirkjol tittade fram under det. Hon hade fylliga runda axlar och klänningslivet stramade åt över bröstet. På allt detta vita sken solen. Men i det bländande ljuset kisade hon inte ens med ögonen där hon stod med sitt svarta hår, sin skära hy och sina vita ärmar. I gudomlig ro tycktes hon ta sig ett bad av morgonljus med de leende ögonen riktade mot Hallarna och deras överflöd. Hon såg ut att vara rättfram och hederlig. Det är brors hustru, er svägerska Lisa, sade Gavard till Florent. Emilé Zola, Hallarna, 1873

20 Hallarna – Diskutera och skriv
Beskrivningen av alla köttprodukter i affärens skyltfönster är utförlig och full av detaljer. Ge exempel på några formuleringar som är särskilt målande och effektfulla. Vilken effekt har charkuteriståndets överflöd på den hemvändande Florent? Hur reagerar du på Zolas detaljrika beskrivning av skyltfönstret? Börjar det kurra i magen eller blir du snarare äcklad? Enligt naturalisterna formas vi alla av den miljö vi lever i. Hur överensstämmer det med beskrivningen av Lisa? Ge exempel ur texten. Känner du igen denna typ av detaljerade beskrivningar från någon bok/målning/film/tv-serier/tv-spel eller liknande från idag?

21 Ett användbart begreppspar
Instrumentellt värde Något som har ett värde i ett sammanhang. Upplysningsmänniskan Robinson Kruse gör en kanot av träden. Intrinsikalt värde Något som har ett värde i sig själv. Romantikern betraktar det vackra trädet och fascineras av dess inneboende skönhet.

22 Modernismen Moderismen är ett samlingsnamn på flera riktningar inom konst, litteratur och musik i början på 1900-talet Modernismen går emot alla traditioner och gamla idéer och tyckte till exempel inte att en dikt måste ha en tydlig mening. Författarna under denna tid utforskade nya sätt att skriva på och försöka skriva om sådant som berörda alla människor, t.ex. om meningen med livet. Kända författare Kafka, Strindberg, Joyce och Boye Kända verk Processen, Förvandlingen

23 KUNSKAPSKRAV E C A KOMMENTARER Tala: Skönlitteratur:
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Med viss säkerhet På ett nyanserat sätt Med säkerhet Tala: Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Kontakt med åhörarna. Tydlig disposition Till viss del anpassat Viss kontakt Väldisponerat Ledigt språk Varierat, välformulerat språk God kontakt Belysande exempel; generaliseringar och vidgade perspektiv finns Använder något presentationstekniskt hjälpmedel Stöder och tydliggör den muntliga framställningen Väl integrerat i den muntliga framställningen Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar idéströmningar i samhället. Översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället Ger exempel på litterära verkningsmedel* och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter verk och förf.skap i relation till förhållanden och idéströmningar Dessutom resonerar eleven nyanserat om de litterära verkningsmedlen och diskuterar nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor Skönlitteratur:

24 Gruppredovisning om epokerna
Hur såg samhället ut under epoken? På vilket sätt speglades samhäller i litteraturen? Finns det några spår av denna epok i dagens samhälle/kultur/litteratur? Nämn några framstående författare från denna epok ( helst minst en kvinna och en man) Använd textutdrag i er redovisning. Hjälpmedel är alltså obligatoriskt. Alla i gruppen ska säga någonting. 5-10 minuter. Tänk som vanligt på att möta publiken och försök tala så fritt från manus som möjligt.

25 Muntlig redovisning - Gruppindelning
Grupp 1 – Upplysningen Josefine Max Ludvig Simon F Grupp 2 – Romantiken Simon H Malin Simona Pelle Grupp 3 – Realismen Felisia Jasmine Emma K Carl Grupp 4– Naturalismen EmmaLisa William Rebecca Tove OBS: Prata ihop er direkt och hitta en tydlig arbetsfördelning och lägg upp ett eget tidsschema. Utse någon som har ett övergripande ansvar att se till att arbetet går framåt.

26 Redovisningsschema Måndag 16/3 Upplysning Romantiken Tisdag 17/3
Realism Naturalism

27 Tidsplan


Ladda ner ppt "Litterära epoker Svenska 2 ESE13."

Liknande presentationer


Google-annonser