Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En världsbild som har förändrats flera gånger

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En världsbild som har förändrats flera gånger"— Presentationens avskrift:

1 En världsbild som har förändrats flera gånger
Universum En världsbild som har förändrats flera gånger

2 De tidiga världsbilderna
Jorden är platt. Den flyter på ett stort hav som en ö. Denna världsbild ifrågasätts av sjömän. Det första man ser av ett skepp som närmar sig är masten.

3 Jorden är rund Två argument: Masterna syns först
Stjärnhimlen ser olika ut på olika platser på jorden.

4 Ptolemaios och den geocentriska världsbilden
Jorden befinner sig i mitten. Planeterna och solen rör sig över himlen. Stjärnorna befinner sig i en slags sfär som rör sig över himlen. Som en glaskupa. Planeterna befinner sig i olika glas sfärer. Månen närmast sen Merkurius och Venus

5 Invändningar Varför har mars så konstig bana? Ser ut att röra sig baklänges. Ptolemaios menade att Mars rörde sig i så kallade epicykler.

6 Fler invändningar Morgonen kommer tidigare ju längre österut man färdas. Månförmörkelser kunde ses av människor på olika platser men vid olika tidpunkter. Snurrar jorden?

7 Kopernikus och den heliocentriska världsbilden
Polsk munk på 1500-talet Menade att planeternas bana enklare skulle kunna förklaras om solen var i mitten. I så fall skulle även jorden vara en planet. Solen befinner sig i mitten och planeterna rör sig runt solen. Bortom planeterna finns de avlägsna stjärnorna.

8 Invändningar Om jorden rörde sig så som Kopernikus menade borde vi inte känna en fartvind? Varför ramlar man inte av när man kommer till undersidan? En sten som släpps från en hög höjd borde hamna en bit bakom utsläppsplatsen.

9 Kyrkan Kyrkan hade under medeltiden en väldigt stor makt. Kyrkan var allvetande. Kyrkan hade anammat Ptolemaios världsbild. Om kyrkan kunde ifrågasättas skulle även andra ”sanningar” kunna ifrågasättas. Kyrkan kunde inte acceptera sådana tankar.

10 Galileo Galilei Studerade stjärnhimlen med sin enkla kikare.
Han kunde se att Jupiter hade månar och att vår måne hade berg och dalar. Galileo insåg att detta enklare kunde förklaras med hjälp av Kopernikus teorier. Tvingades av katolska kyrkan att förneka sin övertygelse och sattes i husarrest.

11 Kepler Tysk astronom och matematiker.
Solen befinner sig i mitten och planeterna rör sig i elliptiska banor.

12 Isaac Newton Engelsk naturvetare och matematiker på slutet av 1600-talet Gravitationen är det som håller oss kvar på jorden. Ett föremål som man tappar greppet om faller till marken Jordens gravitation håller kvar månen i dess bana Månens gravitation orsakar tidvatten på jorden Planeterna hålls kvar i sina banor av solens gravitation

13 Paradigmskifte I slutet av 1700-talet är de flesta vetenskapsmän övertygade om den heliocentriska världsbilden. Solen är en stjärna Teleskopen har blivit bättre. Ett tätt band av stjärnor över himlen kallas för vintergatan. Avlägsna oförklarliga objekt. T.ex. Andromeda

14 Vintergatan

15 Einstein Tysk vetenskapsman beskriver i början av 1900-talet gravitationen på ett annat sätt. Rummet har fyra dimensioner varav ett är tiden. En stor massa kommer då att kröka rummet. Krökta rummet

16 Edvin Hubble Amerikansk astronom på 1920-talet.
Avlägsna galaxer innehåller stjärnor. Vårt solsystem befinner sig i galaxen vintergatan. Galax är en stjärnhop. Den närmsta galaxen, Andromeda befinner sig på miljoner ljusårs avstånd.

17 Ljusår

18 Avstånd Solen ligger drygt 8 ljusminuter (499 ljussekunder) från jorden. Detta avstånd kallas också en astronomisk enhet. Avståndet till den näst närmaste stjärnan, Proxima Centauri, är 4,22 ljusår. Avståndet till centrum på vintergatan är 26 000 ljusår. Vintergatan har en diameter på cirka 100 000 ljusår. Avståndet till den närmaste galaxen, Andromedagalaxen, är cirka 2,5 miljoner ljusår. Storleken på det observerbara universumet är 46 miljarder ljusår.

19

20 Rödförskjutning Dopplereffekt
Olika grundämnen har specifika spektrallinjer. Väte till vänster

21 Hubble upptäckte rödförskjutningen
När Hubble studerade avlägsna stjärnors spektrallinjer upptäckte han att de oftast var rödförskjutna. Han såg att galaxerna var på väg ifrån oss. Universum tycks expandera.

22 Nebulosa En nebulosa består av rymdstoff. Ett moln av gas. Små partiklar i universum. Väte och helium. De kan härstamma från en supernova. Alla dess partiklar får en gemensam gravitation. Gravitationen drar partiklarna in mot ett centrum.

23 Nebulosa När partiklarna kommer närmare varandra stiger temperaturen.
Vid en viss temperatur ca en miljon grader. Startar fusionen Stjärnan tänds

24 Fusion Atomer slås ihop och bildar energi. Väte omvandlas till helium.
Lätta atomkärnor slås ihop till tyngre atomkärnor samtidigt som enorma mängder energi kastas ut. Gammapartiklar Materia omvandlas till energi E = mc2

25 Väte bildar helium

26 Kosmisk bakgrundsstrålning
Två radioastronomer undersöker vintergatan. De får en konstig störning vid en viss våglängd. Störningen är den samma i alla riktningar. Tror att det är fel på utrustningen.

27 Förhöjd temperatur Var man än riktar ett radioteleskop så kommer ett visst brus att uppstå vid en viss våglängd (ca 7cm). En skillnad på 3 K

28 Teorin om Big bang Tre observationer
Rödförskjutning. Universum expanderar. Kosmisk bakgrundsstrålning. Rester från en enorm explosion. Mängden lätta grundämnen i förhållande till tunga grundämnen.

29 Räkna baklänges Om universum expanderar. Kan vi då räkna baklänges?
Big Bang Universum har en ålder 13,75 miljarder år

30 Tre teorier om universums framtid
Universum är statiskt. Det kommer att expandera till en viss punkt men sen avstannar expansionen. Universum kommer att expandera till en viss punkt sen kommer det att dras i hop av gravitationen. Universum kommer att expandera allt fortare

31 Tre teorier Steady state Big crunch (gnab gib) Big Rip


Ladda ner ppt "En världsbild som har förändrats flera gånger"

Liknande presentationer


Google-annonser