Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1(31) Ett omdiskuterat ämne. Vad är det som händer? 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1(31) Ett omdiskuterat ämne. Vad är det som händer? 2."— Presentationens avskrift:

1 1(31) Ett omdiskuterat ämne

2 Vad är det som händer? 2

3 Upplägg De senaste årens nivåer och mönster Arbetslöshetsdefinitionen En beskrivning av arbetslösa ungdomar 2008: - Ålder, kön, inrikes/utrikes födda - Studerande - Hur många timmar de vill arbeta - Senaste jobbet och jobbsökande 3

4 Olika nivåer, olika mönster 4

5 5

6 Skillnader mellan yngre och äldre ungdomar 6

7 Så definieras ungdomsarbetslöshet Ungdom: 15-24 år Arbetslös:Har sökt arbete (senaste 4 veckorna) och kan ta ett arbete eller avvaktar ett arbete som börjar inom 3 månader Ny definition sedan 2007 som inkluderar heltidsstuderande 7

8 Olika slags arbetslöshet En elev eller student som letar efter extraknäck och en ungdom som är ”arbetslös på heltid” räknas alltså på samma sätt i statistiken Viktig kompletterande information: - Om man studerar på heltid - Vad man betraktar sig som - Hur många timmar man vill arbeta 8

9 2008 9

10 128 000 ungdomar var arbetslösa 2008 Befolkningen 15-74 år 6,9 miljoner Arbetskraften 4,9 miljoner Sysselsatta 4,6 miljoner Arbetslösa 305 000 – varav 15-24 år 128 000 Ej i arbetskraften 2,0 miljoner 10

11 20,1 procent… eller 11 av 100 11 Befolkningen i åldern 15-24 år, 2008

12 Ungdomsarbetslösheten över tid med olika definitioner 12

13 Åldersfördelningen bland de arbetslösa ungdomarna 13

14 Hälften kvinnor, hälften män 14

15 Utrikes födda något överrepresenterade 15

16 Avvaktare och studerande 16

17 Många väntar på ett jobb som snart ska börja… 17

18 … och många studerar på heltid 18

19 Vilken utbildning de arbetslösa ungdomarna deltar i 19

20 Vad de arbetslösa ungdomarna betraktar sig som 20

21 Vad de arbetslösa ungdomarna betraktar sig som 21

22 Senaste jobbet och jobbsökande 22

23 Senaste arbetet för män 23

24 Senaste arbetet för kvinnor 24

25 Därför jobbar de inte kvar 25 15-2435-64 1. Arbetet var tidsbegränsat56,639,3 2. Ville studera14,01,0 3. Personalinskränkning6,727,2 4. Ville sluta6,12,6 5. Missnöjd med arbetsförhållandena5,44,3

26 Så många timmar vill de arbeta 26

27 De som inte går i skolan vill arbeta mer… 27

28 … och de som går i skolan vill arbeta mindre 28

29 De vanligaste söksätten bland arbetslösa 29

30 Så många är inskrivna på arbetsförmedlingen 30

31 Så många är inskrivna på arbetsförmedlingen 31

32 Sammanfattning De arbetslösa ungdomarna är en ganska heterogen grupp Gruppen omfattar både unga som söker extraarbete och unga som söker ett arbete på heltid Detta visar sig bland annat i vad de själva betraktar sig som och i antalet timmar de vill arbeta Text 32

33 För mer information Rapport i november Utbildningsstatistik: Anna Gärdqvist (anna.gaerdqvist@scb.se) Arbetsmarknadsstatistik: Katja Olofsson (katja.olofsson@scb.se) Statistik om ungdomsarbetslöshet: www.scb.se/aku Skolstatistik: www.skolverket.se 33


Ladda ner ppt "1(31) Ett omdiskuterat ämne. Vad är det som händer? 2."

Liknande presentationer


Google-annonser