Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiförsörjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiförsörjning."— Presentationens avskrift:

1 Energiförsörjning

2 Världens energi utbud och förfrågan

3 Energikällor Nästan all energi vi använder härstammar från solen.
Energi når oss på jorden via strålning. De enda energikällor som inte kommer från solen är: - Kärnkraft. - Jordvärme.

4 Biobränsle Bräsnle som kommer ifrån levande organismer.
Ved, kol, torv, halm, energigräs. FÖRDELAR NACKDELAR Lätt att använda och skaffa. Avverkning. Ingen spevialutrustning behövs. Erosion. Billig. Ökenspridning. Växthuseffekt.

5 Vattenkraft För att vi ska kunna använda vattenkraft, behövs stora insjöar och vattenled samt kuperad landskap. Vattenkraftverk producerar ca. 24 % av världens energi. I Sverige vattenkraft står för knappt hälften av produktionen av elektricitet.  FÖRDELAR NACKDELAR Förnybar energikälla. Påverkar ekosystem. Hållbar. Konflikter över vem som ”äger” vattnet. Billig att bygga. Ren energikälla.

6

7 Olja Världens största energikälla.
Producerar ca. 35 % av all energi i världen. Råvara för bensin, tändvätska, fotogen och plast. FÖRDELAR NACKDELAR Många möjliga användningsområden. Oljeläckage under utvinning eller transport. Enkelt att transportera. Koldioxid utsläpp. Enkelt att förvara. Politiska konflikter.

8 Gas Används för att tillverka el, drivmedel för bussar och i industrier som energikälla. Gas reserver tar slut om 60 år. FÖRDELAR NACKDELAR Renaste utav fossil bränslen, utsläpp av coldioxin mindre än för olja och kol. Gas = lättantändlig  Farligt att transportera. Politiska konflikter som handlar om gasledningar.

9 Kol Näst störst energikälla i världen.
Kol reserver tar slut om några hundra år. FÖRDELAR NACKDELAR Billigt. Koldamm & aska förorenar luften. Enkelt at utvinna. Utsläppen: koldioxid, svaveldioxid & olika tungmetaller. Enkelt att förvara och transportera.

10 Kärnkraft År 2012, det fanns 439 reaktorer i världen.
De svarar för 14 % av världens elkraftproduktion.  Nya kraftverk byggs i Asien. I Europa kan man se en motsatt trend. Reaktorolyckan i Fukushima i Japan (mars 2011) ledde till mer tveksamhet om kärnkraft. FÖRDELAR NACKDELAR Billigt energikälla. Kärnbränsle är farligt. Relativt säker för omgivnigen. Möjlighet till härdsmälta. Kärnavfall är radioaktivt.

11 Vindkraft År 2010 vindkraftverk producerade ca. 2.5% av elen i världen. FÖRDELAR NACKDELAR Vindkraft är en förnybar energikälla. Vinden blåser inte alltid och kan blåsa ojämnt. Låga kostnader. Buller. Inga utsläpp. Fult att titta på.

12 Vågkraft Vågkraft avser nyttjandet av den energi som finns i vattenvågor. Vågkraftverkenas miljöpåverkan är okänt. FÖRDELAR NACKDELAR Förnybar energikälla. Påverkar fiskindustrin. Inga utsläpp. Buller. Kan störa navigering av båtar.

13 Geotermisk energi Är inte kopplad till solens energi.
Tar tillvara av jordklotets interna värme. FÖRDELAR NACKDELAR Förnybar energikälla. Höga installationskostnader. Ren. Förorenar inte omgivningen. Svår att transportera. Alltid tillgänglig. Kan bara användas i områden med vulkaniskt aktivitet.

14 Solenergi En direkt form av energiproduktion. FÖRDELAR NACKDELAR
Förnybar energikälla. Höga startkostnader. Inga utsläpp. Kan inte användas överallt. Solceller har en lång livslängd. Opålitlig form av energikälla. Enkel underhåll. Oeffektivt.


Ladda ner ppt "Energiförsörjning."

Liknande presentationer


Google-annonser