Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtagande av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi - ett patientperspektiv Sofia Widetun T-10 student Kartläggning av patientinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtagande av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi - ett patientperspektiv Sofia Widetun T-10 student Kartläggning av patientinformation."— Presentationens avskrift:

1 Framtagande av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi - ett patientperspektiv Sofia Widetun T-10 student Kartläggning av patientinformation inför hysterektomi Sofia Widetun T-10 student

2 Syfte  Kartlägga klinikernas lokala preoperativa patientinformationer (hyst)  Undersöka vilken preop info patienter vill ha utifrån GynOps nationella informationsbrev

3 Metod lokala preoperativa informationsbrev  Preoperativa informationsbrev (hysterektomi) begärdes in från landets kliniker  Gemensamma och skiljande faktorer granskades

4 Metod preoperativa informationsbrev från GynOp  Fokusgruppsdiskussioner  Intervjuguide: Attityder kring GynOp Reaktioner på informationsbreven Reaktioner på enkätfrågor Anpassning i framtiden

5 Kungsbacka Sahlgrenska NUS

6 Metod forts. preop info.brev från GynOp  Diskussionerna bandades och skrevs ner  Kvalitativ innehållsanalys genomfördes av tre personer

7 Resultat lokala brev Informationsbrevens innehåll

8 Forts. Informationsbrevens innehåll

9

10

11 Resultat fokusgrupper Kan inte urskilja vad som är viktigt i all den information de överöses med Man ser inte skogen för alla träd

12 Resultat fokusgrupper Vad kvinnorna inte vill ha  Långa, massiva texter  En massa/motstridande info vid ett tillfälle tex lokalt + GynOps infobrev  Olika indikationer eller op-metoder i samma text när op redan bestämts

13 Vad kvinnorna vill ha  Tydlig, kort och koncis info  Info om postoperativa symtom  All info på en sida  Länkar om man vill läsa mer

14 Forts. Vill ha  Möjlighet att hitta info tidigare – komplikationsrisken vill man ha klart för sig innan man beslutar sig för op – och info ska vara lätt att hitta!  Kontaktinformation!!!

15 Slutsats  Info om det kvinnorna kan påverka själva saknar evidens  Info där evidens finns varierar ändå  Kvinnorna vill veta det som gäller just deras op  Info som påverkar op-beslutet ska ges innan, tex risker  Kort info men gärna länkar  Kontaktinformation i infobrev

16 Take home message  Lägg ihop era informationsbrev och GynOps brev  Ta hänsyn till vad kvinnorna egentligen vill veta  Kontaktinformation Tack!


Ladda ner ppt "Framtagande av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi - ett patientperspektiv Sofia Widetun T-10 student Kartläggning av patientinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser