Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildserie: 1. 21 mar -15 Socialt företagande 100 % engagemang till 100 % av min kapacitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildserie: 1. 21 mar -15 Socialt företagande 100 % engagemang till 100 % av min kapacitet."— Presentationens avskrift:

1 Bildserie: 1. 21 mar -15 Socialt företagande 100 % engagemang till 100 % av min kapacitet

2 Bildserie: 2. 21 mar -15

3 Bildserie: 3. 21 mar -15 Sociala företag Vad är ett socialt företag? Hur ser ett socialt företag ut ? Hur många finns ? Vilka förutsättningar behövs för sociala företag? Vad har Nutek hittills gjort? Vad kommer Nutek att göra framöver ?

4 Bildserie: 4. 21 mar -15 Med socialt företagande menas här: Företagande med övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden i arbetsliv, företagande och samhället. Företagande som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter. Företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

5 Bildserie: 5. 21 mar -15 Nuteks arbete hittills 3 årigt projekt Konferenser 150 sociala företag i Sverige – 4 500 anställda

6 Bildserie: 6. 21 mar -15 Sociala företags affärsverksamhet Transport, städning, friskvård,personalutveckling, servering,utbildning, hantverk, fastighetsskötsel, skogsarbete, hunddagis,fordonsverkstad,mattransporter, äventyrspedagogik, bageri, kontorsservice,konferensverksamhet, handelsträdgård, jordbruk,återvinning, klottersanering, hotellverksamhet, camping, fiske, data/kommunikation

7 Bildserie: 7. 21 mar -15 Program för ett ökat socialt företagande Förslag på insatser som syftar till att främja människors möjligheter att delta i arbetslivet genom socialt företagande

8 Bildserie: 8. 21 mar -15 Nuteks förslag: Ett nationellt program för att stimulera utvecklingen av sociala företag Syfte: Genom socialt företagande skapa nya arbetstillfällen, öka integrationen på arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet och därmed bidra till den samhälls- ekonomiska tillväxten. Målsättning: Fler social företag startas och fler sociala företag växer.

9 Bildserie: 9. 21 mar -15 Med socialt företagande menas här: Företagande med övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden i arbetsliv, företagande och samhället. Företagande som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter. Företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

10 Bildserie: 10. 21 mar -15 Möjligheter att delta i arbetslivet genom socialt företagande Människor som vill lösa sina och samhällets problem genom att organisera en egen verksamhet Företagande kombinerat med integrering på arbetsmarknaden, individuell utveckling, empowerment och social mobilisering Positiva socioekonomiska resultat

11 Bildserie: 11. 21 mar -15 Villkor och behov av insatser Berörs av flera olika sektorers regelverk och logiker Kunskapsbrist och begreppsförvirring Små företag, lite/inget eget kapital Behov av mer kompetens i företagande Behov av mer kunskaper/forskning Samhällsstödet kompensation för nedsatt arbetsförmåga!

12 Bildserie: 12. 21 mar -15 Inventering LOU –Ramupphandling/Urvalsupphandling Associationsformer Processtöd Kapital Samordnade ersättningsformer (myndigheter) Referenser Internationella erfarenheter

13 Bildserie: 13. 21 mar -15 Programförslag för ett ökat socialt företagande Mobilisering av systemet kring de sociala företagen Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte Information och rådgivning till sociala företag Projektfinansiering och annan kapitalförsörjning Forskning och annan kunskapsgenerering

14 Bildserie: 14. 21 mar -15 Projektplan Förslag till program för fler och växande sociala företag Regeringsuppdrag N2007/7471/ENT

15 Bildserie: 15. 21 mar -15 Syfte Utveckla förutsättningarna att starta, driva och utveckla fler och växande sociala företag genom ett tvärsektoriellt program Initiera och stimulera en långsiktig samverkan mellan myndigheterna, de sociala företagen och relevanta aktörer

16 Bildserie: 16. 21 mar -15 Syfte Utveckla förutsättningarna att starta, driva och utveckla fler och växande sociala företag genom ett tvärsektoriellt program Initiera och stimulera en långsiktig samverkan mellan myndigheterna, de sociala företagen och relevanta aktörer

17 Bildserie: 17. 21 mar -15 Projektmål Fas 1. Januari – 15 maj 2008 -Förslag till tvärsektoriellt program – underlag för regeringsbeslut och eventuell proposition -Plan för genomförande av program hösten 2008 (max 10 milj + ev. 5 milj) Fas 2. Augusti – december 2008 -Operativ programplan 2009 – 2013

18 Bildserie: 18. 21 mar -15 Kundnytta Underlätta start, drift och utveckling genom: -Ökad kunskap om socialt företagande hos berörda myndigheter och aktörer -Insatser för rådgivning, kompetenshöjning och finansiering -Ökad kunskap om nuvarande regelverks konsekvenser ger underlag till förändring av lagar och regler

19 Bildserie: 19. 21 mar -15 Avgränsning Uppdraget avser ”arbetsintegrerande” sociala företag Inte: -Företag med sociala mål i allmänhet -Företag med verksamhet inom social sektor -Privata företag inom rehabilitering -Offentligt driven verksamhet

20 Bildserie: 20. 21 mar -15 Arbetsformer mm Tvärsektoriell arbetsgrupp: Nutek, AF, FK och Socialstyrelsen Samråd externt: SKL, Samhall och övriga aktörer, inkl tidigare aktiva i NTG socialt företagande Hearings med representanter för berörda myndigheter, aktörer, företag, intresseorganisationer mfl Kartläggning och analys av befintligt material och behov av ytterligare studier Samråd internt: relevanta program och projekt

21 Bildserie: 21. 21 mar -15 Innehåll & förutsättningar Kartlägga och redovisa socialt företagande -samhällsekonomisk nytta, resultat, jämförelser, precisera och avgränsa -hinder och möjligheter i förhållande till regelverk och tillämpning; trygghetssystemen, LoU, konkurrens, offentligt stöd, statsstödsregler -finansiering och kapitalförsörjning -jämställdhetsperspektivet

22 Bildserie: 22. 21 mar -15 Konkreta förslag lämnas avseende Precisering – avgränsning SF Särskild reglering och/eller ny/ändrad lagstiftning (ej socialförsäkringarna) Tvärsektoriell samverkan Åtgärder för kunskapsspridning – myndigheter, aktörer mfl Insatser för information, rådgivning och finansiering/kapitalförsörjning inför start och utveckling

23 Bildserie: 23. 21 mar -15 Utveckla program 2008 (ej regeringsuppdraget) Målsättning Plan för utlysning Fördelning Kriterier för urval Redovisningskrav Uppföljning Ansluta till kommande program, huvudsakligen strukturellt, samverkan, kunskap/kompetens och FoU. Pilot/spetsprojekt.

24 Bildserie: 24. 21 mar -15 Socialt företagande 100 % engagemang till 100 % av min kapacitet

25 Bildserie: 25. 21 mar -15 Tack för uppmärksamheten Karin Hallerby Karin.hallerby@nutek.se Eva.johansson@nutek.se


Ladda ner ppt "Bildserie: 1. 21 mar -15 Socialt företagande 100 % engagemang till 100 % av min kapacitet."

Liknande presentationer


Google-annonser