Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå"— Presentationens avskrift:

1 Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå
Postoperativa komplikationer vid hysterektomi – vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå

2 Gynop-registret Svenska nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi
46 kliniker deltar Alla gynop-patienter registreras Många parametrar registreras Data från både patient och läkare

3 Material Gynop-registret skickar ut en enkät till patienterna efter 8 v om det postoperativa förloppet Läkaren får sedan tillgång till patientens enkätsvar och gör egen bedömning Hysterektomerade på benign indikation: Drygt patienter som svarat på 8v enkäten Drygt 2600 patienter hade upplevt en allvarlig komplikation eller besvär 705 av dessa hade läkarna bedömt som komplikationsfria

4 Frågeställningar Har patienterna haft symptom?
Har patienterna haft behandlingskrävande komplikationer? Har det postoperativa förloppet avvikit på något mätbart sätt medförande besvär för patienten?

5 Metod - enkätanalys Symtomanalys
Fritexter (tematisk analys) Fasta svarsalternativ Komplikationsanalys Fasta svarsalternativ och fritexter Skapat kriterier för bedömning av komplikationer I oklara fall bedömdes patienterna ej ha haft en komplikation Avvikande postoperativt förlopp (besvär) analys – utgår från konsekvenser för patienten Fasta svarsalternativ

6 Symtom Smärta 81% Trötthet 46% (Preop information)

7 Klassifikationen av Behandlingskrävande komplikationer
Allvarliga komplikationer Antal Tarm eller uretär 22 Infektion 16 Blödning 9 Sårruptur 7 Ileus 4 Urinblåsa 3 Lungemboli 2 Kvarglömd gasbinda Fistelgång 1 Bukspottskörtelinflammation Kvarvarande stämbandsskada Totalt 68 Lindriga komplikationer Antal UVI 56 Övriga infektioner eller feber 53 Sårinfektion 39 Anemi 5 Pneumoni 4 Magkatarr Depression eller ångest Förstoppning 3 Pyelonefrit 1 Totalt 169

8 Behandlingskrävande komplikationer (var av läkare bedömda som komplikationsfritt)
705 patientenkätsvar granskade : Allvarliga komplikationer 10% (68 st) Lindriga komplikationer 24% (169 st)

9 Indelning i besvärsgrader utifrån kriterier
Kriterier, fallande gradering Besvärsgrad Förlängd sjukskrivning minst 4v Svår Reoperation och återinläggning minst två nätter Återinläggning minst två nätter Minst 30 dagar till normal ADL Förlängd sjukskrivning 2-3v Måttlig Återinläggning minst en natt Reoperation Antibiotikabehandling Smärtlindrande minst 21 dagar Minst 14 dagar till normal ADL Förlängd sjukskrivning 1v Lindrig Såromläggning Annan åtgärd Sökt sjukvård Om inget av kriterierna ovan uppfyllts Oklassificerade 108 patienter

10 Resultat besvärsgrader
N=705

11 Slutsats Granskningen av Gynop-registrets material indikerar att det finns komplikationer hos patientgruppen som av läkare bedömts som komplikationsfria 32% av patienterna hade komplikationer - varav en betydande del var allvarliga. 40% var komplikationsfria - men hade ett avvikande postoperativt förlopp 28% var komplikationsfria - utan påtaglig orsak att anse sig drabbade av allvarligt besvär eller komplikation Hur noga tänker man efter när man kryssar ”komplikationsfri”?

12 Förslag för uppföljning
251 patienter önskade kontakt med kvinnokliniken, varav 61% fick kontakt Kontakta patienter som markerar allvarliga komplikationer/allvarliga besvär om hon så önskar

13 Tack för uppmärksamheten Frågor ?
Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå


Ladda ner ppt "Marielle Sandström Projektarbete Termin 10 Med Fack Umeå"

Liknande presentationer


Google-annonser